سلامت نیوز:در صدمین هفته بروز اپیدمی کووید ۱۹ در کشور، روند بستری در اکثر استان‌ها کاهشی یا ایستا بوده، اما در برخی استان‌ها نیز افزایش مختصر بستری و فوت گزارش شده است. در عین حال چهار استان مرکزی، قزوین، قم و بوشهر هفته‌ای بدون فوت کرونایی را سپری کرده‌اند.

وضعیت کرونا در ایران در صدمین هفته همه‌گیری/۴ استان بدون فوتی در هفته گذشته

به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایسنا، بررسی هفتگی وضعیت موجود کرونا در کشور در هفته چهارم دی ماه ۱۴۰۰، مصادف با هفته ۱۰۰ همه‌گیری، نشان می‌دهد که تعداد موارد سرپایی مثبت شناسایی شده در کشور، ۱۳۹۶۸ نفر بوده است. در حالیکه این تعداد در هفته گذشته ۸۴۹۴ نفر بوده است. همچنین تعداد موارد بستری جدید در کشور در هفته چهارم دی ماه، ۱۸۹۱ نفر بوده که این میزان در هفته گذشته  ۱۹۳۶ نفر بوده است. در عین‌حال تعداد موارد فوتی جدید در این هفته در کشور، ۱۸۱ نفر بوده که نسبت به هفته گذشته که میزان مرگ‌ها ۲۱۱ نفر بوده، کاهش داشته است.

وضعیت کرونا در ایران در صدمین هفته همه‌گیری/۴ استان بدون فوتی در هفته گذشته

وضعیت کرونا در ایران در صدمین هفته همه‌گیری/۴ استان بدون فوتی در هفته گذشته

وضعیت کرونا در ایران در صدمین هفته همه‌گیری/۴ استان بدون فوتی در هفته گذشته

مرور روند همه‌گیری در استان‌های کشور

بر اساس اعلام وزارت بهداشت، مرور روند همه‌گیری در کلیه استان‌های کشور در هفته چهارم دی ماه ۱۴۰۰ معادل صدمین هفته اپیدمی در کشور، در ادامه می‌آید:

تهران

در استان تهران نیز تعداد موارد سرپایی مثبت شناسایی شده در هفته چهارم دی ماه ۱۴۰۰، ۷۳۲ مورد بوده است که این تعداد در هفته گذشته ۳۶۷ نفر گزارش شده است. همچنین تعداد موارد بستری در هفته اخیر ۵۵۰ تن بوده که در هفته گذشته ۴۸۱ تن بوده است. در عین حال تعداد مرگ‌ومیرهای کرونایی در این هفته در تهران ۴۰ نفر بوده که در هفته گذشته تعداد ۴۸ مرگ ثبت شده است.

وضعیت کرونا در ایران در صدمین هفته همه‌گیری/۴ استان بدون فوتی در هفته گذشته

همچنین در استان تهران در هفته اخیر موارد بستری استان، افزایش یافته و موارد فوت کاهش یافته است. بروز موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر از متوسط کشور بالاتر است.

وضعیت کرونا در ایران در صدمین هفته همه‌گیری/۴ استان بدون فوتی در هفته گذشته

یزد

در هفته اخیر موارد بستری افزایش بارز و موارد فوت نیز افزایش یافته است. میزان موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر استان از متوسط کشور بیشتر است.

وضعیت کرونا در ایران در صدمین هفته همه‌گیری/۴ استان بدون فوتی در هفته گذشته

سمنان

روند بستری کاهش و فوت استان افزایش یافته است. میزان بروز موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر استان از متوسط کشور بالاتر است.

وضعیت کرونا در ایران در صدمین هفته همه‌گیری/۴ استان بدون فوتی در هفته گذشته

خراسان شمالی

در هفته اخیر روند بستری کاهش و فوت استان ثابت مانده است. میزان بروز موارد بستری و مرگ‌ومیر از متوسط کشور بیشتر است.

وضعیت کرونا در ایران در صدمین هفته همه‌گیری/۴ استان بدون فوتی در هفته گذشته

کرمان

در هفته اخیر موارد بستری ایستا بوده و فوت استان کاهش یافته است. بروز موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر از متوسط کشور بالاتر است.

وضعیت کرونا در ایران در صدمین هفته همه‌گیری/۴ استان بدون فوتی در هفته گذشته

ایلام

در هفته اخیر روند بستری کاهش یافته و موارد فوت استان افزایش مختصر داشته است. میزان بروز موارد بستری استان از متوسط کشور بیشتر ولی میزان مرگ‌ومیر از متوسط کشور کمتر است.

وضعیت کرونا در ایران در صدمین هفته همه‌گیری/۴ استان بدون فوتی در هفته گذشته

اردبیل

در هفته اخیر روند بستری افزایش و موارد فوت استان، ‌کاهش یافته است. میزان بروز و میزان مرگ‌ومیر استان از متوسط کشور بیشتر است.

وضعیت کرونا در ایران در صدمین هفته همه‌گیری/۴ استان بدون فوتی در هفته گذشته

کهگیلویه و بویر احمد

در هفته اخیر روند بستری کاهش و فوت استان صفر بوده است. بروز موارد بستری از متوسط کشور بیشتر و میزان مرگ‌ومیر از متوسط کشور کمتر است.

وضعیت کرونا در ایران در صدمین هفته همه‌گیری/۴ استان بدون فوتی در هفته گذشته

مازندران

در هفته اخیر موارد بستری و فوت استان کاهش یافته است. میزان بروز موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر استان از حد متوسط کشور بیشتر است.

وضعیت کرونا در ایران در صدمین هفته همه‌گیری/۴ استان بدون فوتی در هفته گذشته

خراسان جنوبی

در هفته اخیر موارد بستری و فوت استان کاهش یافته و بروز موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر استان از متوسط کشور بالاتر است.

وضعیت کرونا در ایران در صدمین هفته همه‌گیری/۴ استان بدون فوتی در هفته گذشته

فارس

در این هفته موارد بستری کاهش مختصر داشته و فوت استان ایستا بوده است. میزان بروز و مورتالیتی استان از متوسط کشور بیشتر است.

وضعیت کرونا در ایران در صدمین هفته همه‌گیری/۴ استان بدون فوتی در هفته گذشته

مرکزی

در هفته اخیر روند بستری افزایش بارز داشته اما موارد فوت استان صفر بوده است. بروز موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر استان از متوسط کشور کمتر است.

وضعیت کرونا در ایران در صدمین هفته همه‌گیری/۴ استان بدون فوتی در هفته گذشته

آذربایجان غربی

در هفته اخیر موارد بستری کاهش یافته و فوت استان ایستا بوده است. بروز موارد بستری و مورتالیتی استان از متوسط کشور کمتر شده است.

وضعیت کرونا در ایران در صدمین هفته همه‌گیری/۴ استان بدون فوتی در هفته گذشته

گیلان

در هفته اخیر روند بستری کاهش یافته و موارد فوت استان ایستا بوده است. بروز موارد بستری از متوسط کشور کمتر و میزان مرگ‌ومیر از متوسط کشور بیشتر شده است.

وضعیت کرونا در ایران در صدمین هفته همه‌گیری/۴ استان بدون فوتی در هفته گذشته

کردستان

در هفته اخیر موارد بستری و فوت استان روندی ایستا داشته و بروز موارد بستری از متوسط کشور کمتر بوده است. مورتالیتی استان از حد متوسط کشور بیشتر شده است.

وضعیت کرونا در ایران در صدمین هفته همه‌گیری/۴ استان بدون فوتی در هفته گذشته

چهارمحال و بختیاری

موارد بستری کاهش یافته و فوت استان افزایش داشته است. میزان بروز موارد بستری از متوسط کشور پایین‌تر و میزان مرگ‌ومیر از متوسط کشور فراتر رفته است.

وضعیت کرونا در ایران در صدمین هفته همه‌گیری/۴ استان بدون فوتی در هفته گذشته

خراسان رضوی

روند بستری و موارد فوت استان ایستا بوده است. بروز موارد بستری استان از متوسط کشور کمتر و میزان مرگ‌ومیر در حد متوسط کشور بوده است.

وضعیت کرونا در ایران در صدمین هفته همه‌گیری/۴ استان بدون فوتی در هفته گذشته

کرمانشاه

در هفته اخیر موارد بستری و فوت استان افزایش یافته است. بروز موارد بستری از متوسط کشور کمتر بوده و مرگ‌ومیر استان به حد متوسط کشور صعود کرده‌است.

وضعیت کرونا در ایران در صدمین هفته همه‌گیری/۴ استان بدون فوتی در هفته گذشته

آذربایجان شرقی

در هفته اخیر موارد بستری و فوت کاهش یافته است. بروز موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر از متوسط کشور کمتر شده است.

وضعیت کرونا در ایران در صدمین هفته همه‌گیری/۴ استان بدون فوتی در هفته گذشته

قزوین

در این هفته موارد بستری ایستا مانده و فوت استان به صفر رسیده است. بروز موارد بستری و مورتالیتی استان از متوسط کشور کمتر است.

وضعیت کرونا در ایران در صدمین هفته همه‌گیری/۴ استان بدون فوتی در هفته گذشته

قم

در هفته اخیر روند موارد بستری ایستا مانده و موارد فوت استان صفر بوده است. بروز موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر از متوسط کشوری پایین‌تر است.

وضعیت کرونا در ایران در صدمین هفته همه‌گیری/۴ استان بدون فوتی در هفته گذشته

لرستان

موارد بستری افزایش یافته و فوت کاهش یافته است. بروز موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر استان از متوسط کشور کمتر است.

وضعیت کرونا در ایران در صدمین هفته همه‌گیری/۴ استان بدون فوتی در هفته گذشته

زنجان

در هفته اخیر روند بستری کاهش و فوت استان افزایش یافته است. میزان بروز موارد بستری از متوسط کشور کمتر و میزان مرگ‌ومیر از متوسط کشور بیشتر شده است.

وضعیت کرونا در ایران در صدمین هفته همه‌گیری/۴ استان بدون فوتی در هفته گذشته

البرز

در هفته اخیر روند بستری و موارد فوت استان کاهش یافته است. بروز موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر از متوسط کشور کمتر است.

وضعیت کرونا در ایران در صدمین هفته همه‌گیری/۴ استان بدون فوتی در هفته گذشته

گلستان

روند بستری و موارد فوت استان در این هفته ایستا بوده است. میزان بروز بستری و مورتالیتی استان از متوسط کشور کمتر بوده است.

وضعیت کرونا در ایران در صدمین هفته همه‌گیری/۴ استان بدون فوتی در هفته گذشته

هرمزگان

در هفته اخیر موارد بستری و فوت ایستا مانده و میزان بروز موارد بستری و مرگ‌ومیر از متوسط کشور کمتر است.

وضعیت کرونا در ایران در صدمین هفته همه‌گیری/۴ استان بدون فوتی در هفته گذشته

اصفهان

در این هفته روند بستری ایستا مانده و موارد فوت استان مختصری افزایش یافته است. بروز موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر از متوسط کشور کمتر است.

وضعیت کرونا در ایران در صدمین هفته همه‌گیری/۴ استان بدون فوتی در هفته گذشته

همدان

در هفته اخیر موارد بستری و فوت استان کاهش یافته است. بروز موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر کمتر از متوسط کشوری است.

وضعیت کرونا در ایران در صدمین هفته همه‌گیری/۴ استان بدون فوتی در هفته گذشته

خوزستان

در این هفته موارد بستری و فوت افزایش یافته است. بروز موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر استان از متوسط کشوری کمتر است.

وضعیت کرونا در ایران در صدمین هفته همه‌گیری/۴ استان بدون فوتی در هفته گذشته

بوشهر

روند موارد بستری ایستا مانده و موارد فوت استان صفر بوده است. میزان بروز موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر از متوسط کشور کمتر است.

وضعیت کرونا در ایران در صدمین هفته همه‌گیری/۴ استان بدون فوتی در هفته گذشته

سیستان و بلوچستان

در هفته اخیر موارد بستری کاهش یافته و فوت استان مختصری افزایش یافته است. میزان بروز بیماران بستری و مورتالیتی از متوسط کشور کمتر است.

وضعیت کرونا در ایران در صدمین هفته همه‌گیری/۴ استان بدون فوتی در هفته گذشته

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 3 =