سلامت نیوز: در پی تهیه متن "پیش نویس قانون تشکل های اجتماعی" در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی که به زودی به مجلس ارائه خواهد شد جمعی از فعالان سازمان های مردم نهاد، مخالفت خود را با این پیش نویس اعلام و درخواست کنار گذاشته شدن کامل آنرا کردند.

اعلام مخالفت با "پیش نویس قانون تشکل های اجتماعی" و درخواست کنارگذاشته شدن آن

به گزارش سلامت نیوز امضاکنندگان این بیانیه با تاکید بر اینکه این پیش نویس، از نظر شکلی وضعیت یک قانون را ندارد و ترکیبی است از مواد ناهمگونی چون قانون، آیین نامه اجرایی، بیانیه، ابلاغیه، دستورالعمل و مانند اینها درخواست کنار گذاشته شدن کامل آنرا اعلام کرده اند.

متن کامل این بیانیه همراه با نام تشکل ها و کنشگران امضاکننده در ادامه می آید.

"به نام خدا"

بیانیه درباره ی پیشنویس قانون تشکلهای اجتماعی

هشتم مرداد ۱۰۴۱

متنی با عنوان «پیشنویس قانون تشکل های اجتماعی» در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی تهیه شده که قرار است به زودی به مجلس ارائه گردد. ما، جمعی از فعالان سازمان های مردم نهاد، مخالفت خود را با این پیشنویس که در صورت بدل شدن به قانون قطعاً مورد بی اعتنایی جامعه قرار خواهد گرفت، اعلام می داریم؛ با این توضیح که در اینجا وارد بررسی جزء به جزء پیشنویس نمی شویم. چرا که به نظر ما این متن بایستی به دلایل زیر کنار گذاشته شود:

* نابه جا است که بپنداریم وضع قانون به خودی خود ضرورت دارد؛ بسیاری از امور جامعه برپایه ی «عقل سلیم»، عرف، و درک عمومی جامعه از مصالح خویش، همچون قانون و حتی نیرومندتر از قانون های تازه ساخت در فضای جامعه جاری است. در ایران، انبوهی از قوانین وجود دارد که بخش بزرگی از آنها معطل مانده و بخشی به علت ناهمخوان بودن با روح جامعه در عمل نادیده گرفته شده است؛ چنانکه شوربختانه، اصلاح «دور زدن قانون» که در گذشته از سوی خلاف کاران به کار میرفت، عمومیت یافته و حتی از سوی مسوولان، با نوعی پذیرش، به کار

می رود.

* از آنجا که تدوین هر قانونی حسب نیاز جامعه و در راستای بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور صورت می گیرد و تا ضرورتی پیش نیاید، تدوین قانون معنا و مفهومی ندارد. حال این سؤال مطرح است که قانون مذکور بر اساس چه ضرورتی تدوین گردیده و قرار است از کدام مشکل جامعه ای که اولویت های امروزش بهبود شرایط اقتصادی و زیست محیطی است، گره بگشاید؟

* آیا در چنین شرایطی که جامعه از مشکلات عمیق معیشتی و فرهنگی رنج می برد اولویت نمایندگان پرداختن به قوانین مربوط به نهادهای مدنی با رویکرد محدودسازی آنها است؟! نهادهای که امروزه به سبب فراگیر شدن فسادِ انفعال دستگاه های دولتی وضعف دستگاه های نظارتی در زمینه هایی مانند آگاهی رسانی، دیدبانی، دادن هشدار، مطالبه گری، و ارایه ی پیشنهاد بیش از هر زمانی ضروری است .

* این پیش نویس، از نظر شکلی وضعیت یک قانون ندارد و ترکیبی است از مواد ناهمگونی چون قانون، آیین نامه ی

اجرایی، بیانیه، ابلاغیه، دستورالعمل و مانند اینها:

* عنوان انتخاب شده برای سازمان های مردمی در این پیشنویس (تشکل اجتماعی) یک واژه سازی جدید است. این عبارت پردازی بی مورد است، چرا که واژه ی جدید این امر را به ذهن متبادر می سازد که امر جدیدی در شرف تکوین است؛ حال آن که کارهای داوطلبانه و غیردولتی و مبتنی بر تعاون و یاریگری در تاریخ چند هزار ساله ی ایران ریشه دارد. نهایت این که عنوان «سازمان مردم نهاد» و خلاصه ی آن (سمن) که در نوشتارها و گفتارهای سال های اخیر کم وبیش جا افتاده است، مناسب به نظر می رسد.

* ماهیت کنش مدنی به گونه ای است که فعالان آن در ارتباط مستقیم با مردم هستند و مطابق خواست و نیاز جامعه، برای رسیدن به شرایط زیستی مطلوب، فعالیت هایشان را ساختاربندی می کنند و از این رو بخش دولتی نمی تواند شیوه ی فعالیت ایشان را برنامه ریزی کند. اما فرایند تدوین پیشنویس، به گونه ای بوده که جامعه ی مدنی دخالت بسیار ناچیز و نامؤثری در آن داشته و چند تن از نمایندگان سازمان های مردم نهاد هم که تا اندازهای در جریان کار بوده اند، ظاهراً صورت زینت المجالس داشته اند. نتیجه ی این قضیه، تغییر کلی الگوی تصمیم گیری درباره ی سازمان های مردم نهاد بوده است.

* در این پیشنویس، تکالیف بارشده بر «تشکل اجتماعی» چندین برابر حقوق فرضی است که برای آن در نظر گرفته شده است. درواقع، آنچه که به عنوان «حقوق» برای سمن در نظر گرفته شده، چیزهایی هستند که به صورت ذاتی یا برپایه ی عرف و اصول قانونیِ وضع شده، حق همه ی اشخاص، فارغ از این که سازمان مردم نهاد داشته باشند یا نه، به شمار می رود.

* مشخص است که یکی از هدف های اصلی تدوین پیشنویس، نظارت بیشتر بر نهادهای مدنی بوده است؛ گویی اشخاصی که می خواهند کار داوطلبانه یا فعالیت نیکوکارانه ی غیردولتی داشته باشند، افرادی مشکوک یا مهجور هستند که باید نهادهایی مراقب و ناظر بر آنان باشند. نهادهای مجوزدهنده و ناظر هم چنان تعیین شده اند که خود سازمان های مردم نهاد در عمل کمترین تأثیری در روند تأسیس، نظارت، و تشخیص تخلف های احتمالی ندارند. واقعیت اما این است که آنچه باید امروز مورد واکاوی قرار گیرد، فعالیت های بخش دولتی و مدیرانش است، نه نهادهایی که مطالبات برحق مردم را پیگیری می کنند.

* محدودیت های شدیدی که در پیشنویس برای نهادهای مدنی در زمینه ی همکاری با نهادهای غیردولتیِ خارجی در نظر گرفته شده بسیار زیاد است و در جهانِ کوچک شده ی امروزین هیچ گونه موضوعیت و قابلیت اِعمال ندارد.

* رتبه بندی سمن ها و ایجاد رقابت به جای رفاقت میان آنها و پیشبینی نظام رتبه بندی که اساساً در چارچوب فعالیتهای داوطلبانه بی معنا است و بیشتر مناسب فعالیت شرکتهای پیمانکاری است، از دیگر ایرادهای پیشنویس به شمار می رود.

اشکالات بسیار دیگری بر پیشنویس وارد است، اما همانگونه که در ابتدا بیان شد، قصد نداریم به جزییات متن بپردازیم و به نظر میرسد که در همین حد هم کافی است که بگوییم این پیشنویس

وجاهت تبدیل به قانون را ندارد.

اسامی انجمن ها و کنشگران امضاکننده :

-همیاران محیط زیست طبیعت سبز سوادکوه

-بنیاد غیردولتی مهر پایدار مازندران -انجمن همیاران دیار سبز نکا

-انجمن حمایت از پرندگان مهاجر فریدون کنار

-انجمن توسعه آمل یاران‌

-مجمع محیط زیست نوین محمودآباد

-انجمن مهرورزان زمین پاک مازندران

-توسعه فضای سبز پایدار شمال شهرستان ساری"

-باشگاه کوهنوردی پارس

-باشگاه کوهنوردی نوشا تبرستان

-انجمن دوستداران دماوندکوه

-انجمن دوستداران زمین پاک کیاسر

-احیاگران زیست محیطی کشاورزی (ازار)

-جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست تنکابن

-بنیاد توسعه‌ی پایدار ایران

-جمعیت حامیان توسعه پایدار بابلسر

_انجمن حفظ و توسعه حقوق شهروندی مازندران

-انجمن دیده بان جلگه سبز خوزستان

-انجمن حامیان طبیعت گتوند

-انجمن دیده بان جلگه سبز کرخه

-پژواک سبز محیط زیست خوزستان

-انجمن آوای زمین شهر جنت مکان

-انجمن مدافعان حقوق محیط زیست و منابع طبیعی خوزستان

-انجمن حیات آبی خوزستان

-انجمن مهرورزان زیست بوم مارون

-انجمن‌حامیان‌طبیعت‌و محیط‌زیست‌نبض‌کرخه

-انجمن کنکاج دزفول

-انجمن دوستداران طبیعت نجف‌آباد

-زیست‌بان پایدار فبروزه‌ای

-انجمن حافظان محیط‌زیست آخشیجان

-انجمن دوستداران محیط زیست ورزنه

انجمن هنر کودکان حامی محیط زیست

انجمن دیده بان زاگرس

انجمن زیست بوم اسماری مسجد سلیمان

-انجمن حامیان محیط زیست ابوزیدآباد

-کانون جوانان آینده‌نگر کمجان

-انجمن نسیم سبز امیدیه

انجمن حامیان طبیعت پاک شهرک انقلاب

-انجمن حامیان طبیعت باوی

-موسسه سبز گامان دیاربلوط وبابونه ایذه

-موسسه حامیان محیط زیست شهرستان مبارکه

تشکل های محیط زیستی ایلام‌

-یاوران محیط زیست سیمره شهرستان دره شهر استان ایلام

-همیشه بهار همیشه سبز

-انجمن دوستداران طبیعت

-همیاران سبز ایوان

-دوستداران محیط زیست زرین آباد

-میراث آلامتو

-شنه پای زمین

-حمایت از محیط زیست دره شهر

-طنین سبز

-انجمن دوستداران کوهستان سبز

-انجمن زمین سبز شهرستان آبدانان

-گهواره سبز تمدن آبدانان

-موج سبز

-انجمن زندگی سبز بوتک

-انجمن دوستداران حیات وحش

-کوه سبز

-محیط بانان افتخاری

-جمعیت یاوران سبز

-حامیان محیط زیست شیروان

-کانون سلامت سبز ایران

-حیات سبز

-فرهنگیان دوستدار ان محیط زیست

-موسسه نساران دشت آسمان آباد

-گروه رایحه سبز چوپر

-انجمن حامیان سبز کبیر کوه

-آوندهای سبزدهلران

-انجمن حمابت از محیط زیست سمیره

-کانون آوای زمین

-سبز اندیشان مانشت ایوان

-همیاران نهضت سبز آبدانان

-دوستداران محیط زیست ایلام ( هوای تازه )

-انجمن کوهنوردان ایران دفتر ایلام

-انجمن محیط زیست زاگرس

-انجمن دوستداران محیط زیست سیروان

-دوستدار محیط زیست سیروان

-انجمن زیست محیطی نگین زاگرس

-انجمن یاوران محیط زیست زاگرس ایلام

-دوستداران طبیعت (ناجی بلوط زاگرس)

-حفاظت ازدرختان بلوط

-جمعیت مبارزه با آلودگی محیط زیست

*کامبیز بختیاری فعال مدنی ،کنشگرمحیط زبست

*علیرضا افشاری

کنشگر حوزه میراث فرهنگی

*دکتر رحیم ملک نیا- عضو هیئت علمی دانشگاه لرستان، کنشگر منابع طبیعی و محیط زیست

*عباس محمدی چرم دوز

عضوانجمن دوستداران دماوند کوه. فعال محیط زیست.

*دکتر رضا رمضانی- کنشگر و پژوهشگر محیط زیست.

*زینب اشرف نژاد کیاسری کنشگر محیط زیست

* مجتبی ذوالفقاری فعال محیط زیست

*فاطمه اشرف نژاد فعال محیط زیست ومددکار اجتماعی

*علیرضا ولیان، عضو هیات مدیره جمعیت دیده بان طبیعت

*آرمان خادمی کنشگر محیط زیست ساری

*کیخسرو یزدانی عضو انجمن دوست داران دماوند کوه

*دکتر رضا شاملو

کنشگر منابع طبیعی ومحیط زیست

* امیرحسین نظر-فعال مدنی کنشگر محیط زیست

*احمد قویدل - فعال مدنی

*سروش طالبی اسکندری پژوهشگر آب و توسعه

*غلامرضاجعفری مدیر مؤسسه «شانلی سولدوزنقده» - آذربایجان غربی

*محمد جنادله، کنشگر محیط زیست

*قاسم سلیمی، فعال محیط زیست

*کهزادجعفری، کنشگر محیط زیست

*مصطفی اسدزاده(کنشگر محیط زیست خوزستان

‏:*کیوان بیگلریان، فعال محیط زیست کلاردشت

*سیروس انتخابی، عضوتشکل «دوستداران طبیعت سولدوز»

*مهراب آغاعلی نژاد، عضومؤسسه «حامیان راستین طبیعت نقده»

*منیژه حاج قاسمی، عضومؤسسه «شانلی یاشیل یورد زنان آذربایجان»

*فرشید دیلمقانی،کنشگرمحیط زیست عضوتشکل «همیاران طبیعت إذربایجان»

*رضا شیخ پور کارشناس منابع طبیعی کنشگر محیط زبست ومنابع طبیعی

* لیلا مرگن، خبرنگار منابع‌طبیعی و محیط زیست:

*دکتر عبدالله درزی عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی مازندران

*احترام سادات مازادی عضو جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست تنکابن

*حورا آهنگر جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست تنکابن

*معصومه یوسف نژاد

جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست تنکابن

*سعیده نیک عهد

جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست تنکابن

*الهه موسوی-روزنامه نگار محیط زیست

* شیدا ساعدی جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست تنکابن

*رخصت تیموری عضوجمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست تنکابن

*احسان عطایی عضوجمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست تنکابن

*علی عطایی عضوجمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست تنکاب

*بهجت سرخپر کنشگرمحیط زیست

*مریم پروین مدیرعامل انجمن ن حفظو توسعه حقوق شهروندی مازندران

*محمد تقوایی کنشکر اجتماعی حقوق شهروندی

*مهدی حیدری کنشگر اجتماعی ، حقوق شهروندی

* فروغ نورزاد مقدم کنشگر اجتماعی حقوق شهروندی

*زهره فدایی.کنشگر اجتماعی و حقوق شهروندی

* احمد بیرانوند عضو هیئت مدیره شمیم جنگل ایران

* امیرشمیم آری کنشگر محیط زیست

*رضا سعادت‌منش عضو هیأت مدیره شمیم جنگل ایران

*دکترمریم شکری استاددانشگاه عضو هیات علمی ساری

*دکتر نصرت الله صفائیان عصو هیات

علمی دانشگاه منابع طبیعی ساری

*ناصرخلقی،پژوهشگردرحوزه مهندسی آب

‏:*ناهید رشتچی، عضو هیأت مدیره کانون حمایت از حقوق شهروندی استان البرز

دکتری مهندسی محیط زیست

یا فعال محیط زیست

*معصومه سعیدی کنشگر محیط،زیست

*شیدا سلیمی کنشگر محیط زیست

-قاسم سلیمی پور کنشگرمحیط زیست

-آقای مهدی فاتح نجف‌آبادی کنشگر محیط زیست

-خوشه عظیم‌پور تبریزی کنشگر محیط‌زیست

-عبدالعظیم شکاری کنشگر محیط زیست

-رضا خلیلی ورزنه کنشگرمحیط‌زیست

-انجمن حامیان محیط زیست

*سوسن صدیق زاده

عضوجمعیت زنان مبارزه با الودگی محیط زیست تنکابن

*عباس محمدی، مدیر گروه دیده‌بان کوهستان و عضو هیات مؤسس انجمن کوه‌نوردان ایران

*حنیف رضا گلزار کنشگرمحیط زیست ومنابع طبیعی

*مسعود امیرزاده -فعال محیط زیست و منابع طبیعی

*محمد رشیدرستمی

کنشگر حوزه‌ی آب، منابع طبیعی

*داریوش عبادی فعال محیط زیست و منابع طبیعی

*صدیقه بوداغی کنشگر مدنی درحوزه محیط زیست ومنابع طبیعی

*الهام فریدونی، کنشگر منابع‌طبیعی و محیط‌زیست

*مسعود مولانا فعال مدنی

*محمد رضا طاهری فعال مدنی

*فاطمه رجایی امل. فعال محیط زیست عضو هییت مدیره انجمن دوستداران دماوندکوه

*احمدسعیدیان فعال محیط زیست عضو هییت مدیره انجمن دوستداران دماوندکوه

*مهدی مسچی فعال محیط زیست نماینده انجمن دوستداران دماوندکوه

* احمد داودی عضو انجمن حامیان توسعه پایدار بابل

*روزبه خادملو کنشگر محیط زیست ومنابع طبیعی

*حامد اسراری نماینده شبکه تشکلهای محیط زیست ومنابع طبیعی کردستان

*مه لقا کاشفی کنشگر محیط زیست عضو جمعیت زنان مبارزه با الودگی محیط زبست

*حمید جلالیان عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی و عضو هییت مدیره انجمن دوستداران دماوندکوه

*لیلی قاسمی، عضو هیات مدیره جمعیت دیده بان طبیعت

*امین ولیان، عضو هیات مدیره جمعیت دیده بان طبیعت

*محمد درویش پژوهشگر وکنشگر درحوزه محیط زیست ومنابع طبیعی کشور

*صادق جمالی، پژوهشگر حقوق محیط زیست

*امیرحسین ولیان دبیرشبکه تشکلهای محیط زیست ومنابع طبیعی استان سمنان دبیر جمعیت دیده بان طبیعت شاهررود

*آرزو مهدیپور فعال محیط زیست

*مریم البرزی، فعال محیط زیست

*مجید فاضلی کنشگر محیط زیست

*شیرزاد کیاسری ،استاد یارپژوهش و مدیرعامل موسسه مردم نهاد "توسعه فضای سبز پایدارشمال

*میترا ابراهیمی ،پژوهشگر آب و محیط زبست

*سید مهدی مجتهدی،دکترای برنامه ریزی و آموزش محیط زیست

*شبنم قنوتی زاده فعال محیط زیست خوزستان

*روژان نظری فعال محیط زیست

*محمد علی یکتانیک ،کارشناس وفعال حوزه محیط زیست

*قاسم سلیمی پور کنشگر محیط زیست

*دکتر مینا استقامت- کنشگر محیط زیست و منابع طبیعی

*حسین نظر-فعال مدنی کنشگر محیط زیست

*میترا البرزی منش کنشگر محیط زیست ومنابع طبیعی

*هرمز کیخانزاده انجمن گابریک

*امید سجادیان تسهیلگر جوامع محلی، فعال محیط زیست

*آسیه چعبی فعال محیط زیست انجمن دوستداران جلگه سبز خوزستان

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 14 =

نظرات

 • جعفرساکی .ریس هیت مدیره انجمن یاران سبز لرستان IR ۱۲:۲۴ - ۱۴۰۱/۰۵/۱۲
  0 0
  بنده نیز به عنوان یک فعال محیط زیست مخالف قانون محدود کردن انجمنهای مردم نهاد در ایران هستم ..ضمن اینکه همواره بر این معتقد بوده ایم ضمن اینکه تشکلهای مردم نهاد وابسته به دولت نیستند و در واقع هم بسته هستند به نهادهای دولتی
 • فرهاد عزیزپور IR ۱۹:۰۲ - ۱۴۰۱/۰۵/۱۲
  0 0
  یکی از ارکان مهم در حکمرانی مردم محور ، وجود نهادهای مردمی و مشارکت شان در فرایند پیشرفت کشورمان یکی از کلیدی ترین مولفه ها است. از این رو همه تلاش نظام سیاستگذاری باید بر تقویت جایگاه این نهادها باشد.
 • محمد جنادله IR ۱۹:۲۴ - ۱۴۰۱/۰۵/۱۲
  0 0
  عالی