کمیته صنفی انجمن اسلامی جامعه پزشکی سازمان تامین اجتماعی طی بیانیه ای که در اختیار سلامت نیوز قرار داد نسبت به :«نا آشنایی مدیران جدید تامین اجتماعی با ساختار درونی سازمان و بی اعتمادی روز افزون و فرار سرمایه های انسانی کارامد»هشدار داد .

هشدار نسبت به مدیران بی سیاست و برنامه در تامین اجتماعی/انفعال بی سابقه در بخش درمان

به گزارش سلامت نیوز در متن کامل این بیانیه آمده :

سازمان‌تامین‌اجتماعی بعنوان یک نهاد عمومی غیردولتی و صندوقی بین‌النسلی، جایگاه برجسته ای در آرامش خیال مردمان هر اجتماع و امنیت اجتماعی انها دارد.در کشور ما بخش درمان ویترین این سازمان و نقطه قوت آن و از موثرترین انگیزه های مردم برای پیوستن به این صندوق می باشد که بخشی از میزان دستمزد خود را ماهانه به این صندوق می سپارند و از مزایای ان بهره می برند .

پرواضح است که دهک های پایین جامعه و خانواده هایشان بیشترین بهره را از امکانات این صندوق می برند علی الخصوص در بخش درمان‌مستقیم دغدغه تامین سلامت شان‌را مرتفع می نمایند بعبارت دیگر بخش درمان مستقیم سازمان نقش بسیار موثری در حفاطت مالی دهک های آسیب پذیر اجتماع در برابر بیماری را ایفا می کند و باعث کاهش نارضایتی و بالطبع کاهش تنش های اجتماعی و تامین امنیت روانی اجتماع می شود بنابراین حفظ این جایگاه از مهمترین وظایف انسانی دینی و اخلاقی و قانونی مدیران ارشد سازمان به حساب می اید.

متاسفانه در حال حاضر از سوی مدیران جدید شاهد فقدان سیاست و برنامه در سطح کلان و نا آشنایی با ساختار درونی سازمان ، اهداف و برنامه ها و گروه های غیر رسمی موثر در سازمان باعث افزایش تنش بین مدیران ارشد و انفعال بی سابقه بر بخش درمان و نگاه مصرفی به ان، همچنین انتصاباتی نامناسب و بدون شاخص که نتیجه مستقیم ان ،بی اعتمادی روز افزون و فرار سرمایه های انسانی کارامد در همه سطوح‌ بیمه ای و درمانی و مدیریتی شده است کنار گذاشتن ، مدیران‌ کارامد و باسابقه و مسلط و متعهد از حوزه های ستادی وکنار گذاشتن مدیران ارشد استانی واضحا کیفیت مدیریت درون سازمانی را تقلیل داده است در مقابل عدم استخدام نیروهای کارامد و متخصص این امر را تشدید نموده است.

عدم افزایش پرکیس ها و وجود تورم افسار گسیخته انگیزه ای را برای ماندن یا استخدام جامعه پزشکی سازمان ، باقی نگذاشته است حتی بلاتکلیفی استخدامی در درمان سازمان نیز ثبات شغلی انان را به مخاطره انداخته است و کیان سازمان و اعتبار و ابرو و موجودیت سازمان را تهدید کرده است.

متاسفانه طی سال های اخیر به دلایل زیر:

الف- تنش های موجود مدیرعامل پیشین سازمان با معاون درمان وقت (پیشین)

ب -انفعال حاکم بر حوزه درمان سازمان تامین اجتماعی به ویژه معاون درمان سابق و مدیران ارشد ستادی حوزه درمان و عافیت طلبی ایشان جهت حفظ مناسب خود.

ج- انتصاب مدیران کل ستادی و تیم کارشناسی ضعیف در حوزه مشاوران جدیدی که همراه معاون وقت درمان به ستاد آن معاونت منتقل شدند و حفظ مشاوران ضعیف پیشین که حتی بعضا عملکردی ضد درمان و خصمانه علیه بدنه اصلی حوزه درمان یعنی پزشکان، یکی از فراهم کننده گان اصلی خدمات سلامت داشتند.

د-همچنین حضور دشمنان دانای حوزه درمان در حوزه معاونت منابع انسانی در رده های مدیریتی میانی این معاونت به ویژه دو مدیرکل شناخته شده این حوزه که با غرض ورزی کامل و در مورد یکی از آن ها به طور قطع به علت کینه توزی ناشی از منافع شخصی اقدام به کارشکنی در امور درمان می نمایند.

به عوامل فوق اضافه کنید:

۱- با حضور مدیرعامل محترم و معاونین فعلی سازمان که در ابتدای حضورشان آشنائی دقیق با ساختار سازمان و جایگاه درمان در این ساختار و نیز عدم آشنائی با گروه های غیررسمی داخل سازمان که به دلیل همین مشکل تحت تاثیر اطلاعات مغرضانه و غلط ارائه شده توسط همان دشمنان دانا قرار گرفته و عملا در دوره قبل و فعلی منجر به اتخاذ تصمیمات غلط در حوزه درمان گردیده است و موجب سلب تدریجی اختیارات حوزه درمان و صدمات سختی به اقتدار حوزه درمان گردیده است .

هرچند میتوان اذعان داشت مسولین محترم فعلی سازمان با اشراف تدریجی به تعدیل بعضی از تصمیمات اقدام نمودند ولیکن عواقب بعضا تصمیمات غلط ، نشان دهنده تداوم تاثیر دشمنان دانا بر تصمیمات مدیریت ارشد سازمان است عبارتند از:

نگاه بازرسی وامنیتی به مجموعه درمان به جای نگاه کارشناسی و علمی و بر اساس خرد جمعی جهت حل مسائل و مشکلات این حوزه که باعث پیچیده شدن مسایل این حوزه میشود

خروج تعداد قابل توجهی از کارشناسان مسلط و مُبَرَّز از حوزه های ستادی درمان در ستاد مرکزی معاونت درمان و مدیریت های درمان در استان ها و عدم امکان جایگزینی آنان.

۲-تعویض تقریبا تمامی مدیران درمان با سابقه در کشور و جایگزینی اغلب آنان با نیروهای کم سابقه و بی تجربه که موجب کاهش کیفیت اداره مدیریتهای درمان و تضعیف این حوزه در سطح استان ها گردیده است و تداوم به کارگیری مشاوران ناکارآمد در حوزه ستادی معاونت درمان

۳-تغییر ساختار درمان مستقیم در ستاد معاونت درمان که موجب ناکارآمدی حوزه سیاستگذاری و نظارت در این مجموعه گردیده است. برای نمونه با حذف گروه پرستاری که با 5 کارشناس نقش سیاستگذاری و نظارت بر عملکرد حوزه پرستاری در نزدیک به 80 بیمارستان و دویست و اندی مرکز سرپایی سازمان را بر عهده داشت تبدیل به کارشناس پرستاری در حوزه اداره بیمارستانی گردیده است و در عمل نظارت و سیاستگذاری درمان مستقیم را به صفر رسانده است.

۴- عدم ابلاغ به موقع پرکیس پزشکان در سال جدید پس از گذشت قریب به 6 ماه از آغاز سال که روز گذشته اعلام شد و اعمال همان افزایش اندک ابلاغی از طرف دولت به علت کارشکنی های افرادی با اغراضی جهت دار که عنوان شد، که موجب دلسردی این بخش از کادر درمان گردیده است و کار به آنجا رسیده است که در اکثر مدیریت های درمان استان ها امکان جذب پزشک متخصص و عمومی وجود ندارد و به علت عدم جذابیت نظام پرداخت، امکان جذب این گروه وجود ندارد، گزارش های رسیده از مناطق محروم بسیار اسفبارتر است.

۵- عدم تعیین وضعیت پرکیس دندانپزشکان مجددا به علت کارشکنی های همان دشمنان دانا، که موجب خروج دندانپزشکان موجود و عدم امکان جذب دندانپزشک جدید و در آینده نزدیک تعطیلی بسیاری از واحدهای دندانپزشکی مراکز ملکی و وارد شدن صدمات جبران ناپذیری به سلامت دهان و دندان بیمه شده گان حداقلی بگیر می گردد.

قابل ذکر اینکه هزینه جرمگیری دندان در بخش خصوصی حدود 800 هزار تومان و کشیدن دندان حدود 1 میلیون تومان است که عملا از توان پرداخت بسیاری از بیمه شده گان سازمان خارج است. حال آنکه همین خدمات به اضافه پر کردن دندان در واحدهای ملکی سازمان بدون پرداخت هزینه برای بیمه شده گان انجام می شود.

۶- عدم تعیین تکلیف وضعیت استخدامی پزشکان که در صورت انجام ، موجب ایجاد ثبات شغلی و جذابیت بیشتر برای جذب پزشکان می گردد، باز هم به دلیل کارشکنی های مغرضانه در حوزه درمان در ستاد سازمان.

7- تفاوت چشمگیر نظام پرداخت بین مراکز دانشگاهی که تقریبا نزدیک به بخش خصوصی از طرف سازمان به این مراکز پرداخت و در مقابل پرداخت بر مبنای تعرفه های دولتی در مراکز ملکی در سال 1401 که با انفعال حوزه درمان غیرمستقیم سازمان به تصویب شورای عالی بیمه رسیده است در حالی که در مراکز دانشگاهی خدمات در عمل توسط رزیدنت ها ارائه و در مراکز ملکی توسط پزشک متخصص با تجربه ارائه می گردد.این اقدام موجب افزایش قابل توجه هزینه های درمان در بخش طرف قرارداد و بی انگیزه گی پزشکان متخصص در بخش درمان ملکی گردیده است.

عدم تعیین وضعیت پرکیس دندانپزشکان مجددا به علت کارشکنی های همان دشمنان دانا، که موجب خروج دندانپزشکان موجود و عدم امکان جذب دندانپزشک جدید و در آینده نزدیک تعطیلی بسیاری از واحدهای دندانپزشکی مراکز ملکی و وارد شدن صدمات جبران ناپذیری به سلامت دهان و دندان بیمه شده گان حداقلی بگیر می گردد.

8-عدم اجرای طرح ارتقاء بهره وری برای پزشکان که شاغل در اورژانس و ایام شب و روزهای تعطیل میباشند که نگاه جدی و تجدید نظر در اجرای این قانون لازم است.

9- اجرای تعرفه دولتی در سازمان تامی اجتماعی که از بودجه دولتی استفاده نمی کند و یک نهاد عمومی نیمه دولتی میباشد یک رویه نادرست میباشد که میبایست ، مجموعه تصمیم ساز و تصمیم گیر در سازمان تامین اجتماعی یکبار برای همیشه برای تغییر آن اهتمام بورزند، که از قرار این امر با حمایت، مدیر عامل محترم سازمان و تلاش کارشناسان درمان و اداری سازمان در حال پیگیری میباشد و در صورت عدم این تغییرات شاهد، کاهش کیفیت خدمات درمانی و عدم استقبال پزشکان و پرستاران وپیراپزشکان به جذب در سازمان خواهیم بود و در نتیجه فروپاشی بخش درمان سازمان را بزودی شاهد خواهیم بود ،اثرات نامناسبی برجامعه هدف بیمه ای و بالطبع این اثرات منفی تبدیل به یک نارضایتی اجتماعی خواهد شد که در شأن نظام مقدس جمهوری اسلامی نمی باشد.

خروج پزشکان با شرایط فعلی اقتصادی از سازمان تامین اجتماعی بخصوص پزشکان متخصص و دندانپزشکان و داروسازان قطعا صورت خواهد پذیرفت این دستمزد و پرکیس پزشکان با این میزان درصد افزایش سالیانه شورای عالی بیمه به هیچ وجه پاسخگوی زندگی همکاران جامعه پزشکی سازمان تامین اجتماعی نمی باشد، پس ضرورت تغییر تعرفه ها واجرای تعرفه عمومی غیر دولتی بسیار جدی به نظر می رسد

عملکرد معاونت درمان

در مورد عملکرد معاونت محترم درمان در دوره جدید و چند ماهه اخیر می توان گفت عملکرد پر از انتقاد و چالشی این معاونت در این حوزه را دچار مشکلاتی کرده است، از جمله به مسائلی که میتوان علاوه مسایلی که در بندهای بالا ذکر شد را اضافه کرد:

۱- مخالفت با افراد پاکدست و امتحان پس داده که افراد متدین انقلابی و پر تلاش و خوشنام و باسابقه مدیریت در بخش درمان سازمان میباشند.

۲- نگاه بازرسی وامنیتی به مجموعه درمان به جای نگاه کارشناسی و علمی و بر اساس خرد جمعی جهت حل مسائل و مشکلات این حوزه که باعث پیچیده شدن مسایل این حوزه میشود که نه تنها به حل مشکلات کمک نمی کند،بلکه بعضی از دخالتهای غیر کارشناسی و نابجا وبا این نگاه حل کارشناسی و برنامه ریزی شده مشکلات و مسایل حوزه درمان را با چالش مواجه خواهد کرد.

خروج پزشکان با شرایط فعلی اقتصادی از سازمان تامین اجتماعی بخصوص پزشکان متخصص و دندانپزشکان و داروسازان قطعا صورت خواهد پذیرفت این دستمزد و پرکیس پزشکان با این میزان درصد افزایش سالیانه شورای عالی بیمه به هیچ وجه پاسخگوی زندگی همکاران جامعه پزشکی سازمان تامین اجتماعی نمی باشد

۳-انتصاب مشاوران و مدیران که از دوره های قبل متاسفانه ناکار امد بوده و در دوره جدید دوباره درعرصه تصمیم گیری و تصمیم سازی این معاونت حضور دارند که،با شبهاتی در انتصاب این افراد وجود دارد.که لازم است شفاف سازی شود.

۴- عدم اطلاع رسانی و یک روابط عمومی پاسخ گو نسبت به فعالیت های حوزه معاونت درمان سازمان یکی مشکلات این بخش میباشد. نگرانی پزشکان و پرسنل درمان سازمان مبنی بر آینده استخدامی و امنیت شغلی و مالی خود حق طبیعی آنها میباشند و پاسخگویی احترام به شأن و منزلت آنها میباشد

در این راستا کمیته صنفی انجمن،اسلامی جامعه پزشکی سازمان تامین اجتماعی بنابر وظیفه خود بارها پیگیر جلسه با معاونت درمان جهت انتقال مشکلات همکاران و همچنین برگزاری جلسات گفتگو در فضای مجازی کادر درمان و پزشکان با مسولان درمان جهت اطلاع از مسایل و تصمیمات این بخش بوده است که با عدم پاسخ ، مواجه شده وبرخورد مثبت و مناسبی تاکنون از طرف این،معاونت صورت نگرفته است.

❇ همچنین مسولین سازمان می توانند از ظرفیت کمیته صنفی انجمن اسلامی جامعه پزشکی سازمان تامین اجتماعی که تشکلی شناسنامه دار با مجوز قانونی از مراجع ذیصلاح ودبیرخانه می باشد. جهت ارتباط و نزدیکی بیشتر صف با ستاد استفاده کنند

لازم به ذکر است که این تشکل در اکثر استانهای کشور دایر شده است و دارای رابط صنفی انجمن میباشد که متاسفانه هنوز از این ظرفیت از طرف مسولین درمان استفاده نشده است .

عدم تعیین تکلیف وضعیت استخدامی پزشکان که در صورت انجام ، موجب ایجاد ثبات شغلی و جذابیت بیشتر برای جذب پزشکان می گردد، باز هم به دلیل کارشکنی های مغرضانه در حوزه درمان در ستاد سازمان.

5- سوال اینکه، مجموعه معاونت درمان و مجموعه نظارتی آن چه اقداماتی مبنی بر جلوگیری از ارجاع بیماران مراکز ملکی به بیمارستانهای خصوصی انجام داده است و همچنین، با موضوع پول زیرمیزی از بیماران و پولهای کثیف که با ارجاع بیماران به مراکز تشخیصی و درمانی خصوصی که توسط اندک معدود از پزشکانی مراکز درمانی ملکی اتفاق میافتد ( و این افراد انگشت شمار زحمات پزشکان ایثارگر و با شرافت و خدوم سازمان را زیر سوال می برند) چه اقداماتی انجام داده است و مجموعه نهاد نظارتی درمان چه برنامه ای برای برچیده شدن این امر مذموم در در مراکز درمانی سازمان دارد.

همچنین جا دارد از مدیر عامل محترم جناب آقای دکتر موسوی و مسولین سازمان ،جهت اجرای پرداخت فوق العاده ویژه کادر درمان در دوره کرونا و همچنین بهبود آیتم های رفاهی پرسنل در سال ۱۴۰۱ و اهتمام به تهیه بسته استخدامی پزشکان قراردادی تقدیر و تشکر کنیم.

د-انتشار این بیانیه توسط کمیته صنفی انجمن،اسلامی جامعه پزشکی سازمان تامین اجتماعی تنها به نیت اعلام خطر پیش رو به همه دلسوزان نظام و کشور است. برای ما به وضوح روشن است که در صورت تداوم وضعیت موجود فروپاشی درمان سازمان تامین اجتماعی حتمی و اگر چه دوستان نادان و دشمنان دانای مغرض به نیات خود می رسند اما امنیت روانی و سلامتی بدنه اصلی بیمه شده گان به خطر افتاده قطعا آشفتگی های اجتماعی را به دنبال خواهد داشت.

در پایان از همه دغدغه مندان و عقلای قوم می خواهیم تا با اتخاذ تصمیمات مناسب و مداخله موثر در توقف روندهای مخرب فوق الذکر، تا زمان هست، مانع از بروز فروپاشی در حوزه درمان سازمان تامین اجتماعی که نزدیکی تنگاتنگی با امنیت روانی و اجتماعی بخش عظیمی از جمعیت کشور دارد؛ گردند.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 14 =