پرتو درماني در توانايي هاي يادگيري کودکان مؤثر است

۱۳۸۵/۱۰/۱۴ - ۰۰:۰۰ - کد خبر: 388
پرتو درماني در توانايي هاي يادگيري کودکان مؤثر است
فرد اصفهاني دکتراي پزشکي هسته اي و يکي از محققان اين پژوهش گفت: پرتو درماني هاي پزشکي همانند راديو گرافي ،راديولوژي سي تي اسکنت بر توانايي هاي يادگيري کودکان اثر منفي مي گذارد.
وي تصريح کرد: در پژوهشي که بر روي 111 کودک انجام شد به اين نتيجه رسيديم که هر چه سن کودک کمتر باشد تأثير منفي پرتودرماني بر توانايي هاي يادگيري وي بيشتر خواهد بود.
 همچنين بيشترين ميزان کاهش هوش و توانايي هاي خواندن در کودکان قبل از سن هفت سالگي در زماني که کودک تحت پرتودرماني قرار بگيرد رخ مي دهد.
دکتر فرد اصفهاني يادآور شد: کاهش هوش و توانايي هاي يادگيري کودکان در اثر پرتو درماني احتمالاً به اين دليل است که فرآيند هاي اساسي شناختي مغز کودک که براي تقويت و توسعه توانايي يادگيري آن مؤثر است در اثر پرتو هاي مختلف و توسعه توانايي يادگيري آن مؤثر است در اثر پرتوهاي مختلف آسيب مي بينند و در نتيجه توانايي هاي يادگيري و نوشتن کودک به اندازه کافي رشد نمي کند.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
4.4125s, 18q