بیمه‌شدگان بر اثر حوادث ناشی از کار مستمری از کارافتادگی دریافت می‌کنند

۱۳۹۰/۱۰/۲۹ - ۱۲:۴۹ - کد خبر: 40938
سلامت نیوز: براساس ماده 71 قانون تأمین اجتماعی بیمه شده‌ای که بر اثر حادثه ناشی از کار یا بیماری حرفه‌ای از کار افتاده کلی شناخته شود بدون در نظر گرفتن مدت پرداخت حق بیمه استحقاق دریافت مستمری از کار افتادگی کلی ناشی از کار را خواهد داشت.

به گزارش سلامت نیوز به نقل ازفارس، بیمه شدگانی که طبق نظر پزشک معالج غیر قابل علاج تشخیص داده می‌شوند پس از انجام خدمات توانبخشی و اعلام نتیجه توانبخشی یا اشتغال چنانچه طبق نظر کمیسیون‌های پزشکی مذکر در ماده 91 این قانون توانایی خود را کلاً یا بعضاً از دست داده باشند مستمری از کارافتادگی دریافت می‌کنند.

در صورتی که درجه کاهش قدرت کار بیمه شده شصت و شش درصد و بیشتر باشد از کارافتاده کلی، چنانچه میزان کاهش قدرت کار بیمه شده بین سی و سه تا شصت و شش درصد و به علت حادثه ناشی از کار باشد از کارافتادگی جزئی و اگر درجه کاهش قدرت کار بیمه شده بین ده تا سی و سه درصد بوده و موجب آن حادثه ناشی از کار باشد استحقاق دریافت غرامت نقص مقطوع را خواهد داشت.

در ادامه در ماده 71 این قانون آمده است، بیمه شده‌ای که در اثر حادثه ناشی از کار یا بیماری حرفه‌ای از کار افتاده کلی شناخته شود بدون در نظر گرفتن مدت پرداخت حق بیمه استحقاق دریافت مستمری از کار افتادگی کلی ناشی از کار را خواهد داشت.

ماده 72 این قانون اضافه می‌کند، میزان مستمری ماهانه از کارافتادگی ناشی از کار عبارت است از یک سی‌ام مزد یا حداقل متوسط بیمه شده ضرب در سنوات پرداخت حق بیمه مشروط بر اینکه این مبلغ از پنجاه درصد مزد یا حقوق متوسط ماهانه او کمتر و از صددرصد آن بیشتر نباشد.
 
در مورد بیمه‌شدگانی که دارای همسر بوده یا فرزند، پدر و مادر تحت تکفل داشته باشند و مستمری استحقاقی آنها از شصت درصد مزد یا حقوق متوسط آنها کمتر باشد علاوه بر آن معادل 10 درصد مستمری استحقاقی به عنوان کمک مشروط بر آنکه جمع مستمری و کمک از 60 درصد تجاوز نکند پرداخت خواهد شد.

براساس تبصره یک این ماده، درصورتی که سن شوهر از شصت سال متجاوز باشد و یا به تشخیص کمیسیون‌های پزشکی موضوع ماده 91 این قانون از کارافتاده کلی بوده و در هر دو حالت به حکم این قانون مستمری دریافت نکند و معاش او توسط زن تأمین شود.

ماده 74 این قانون اضافه می‌کند، بیمه‌شده‌ای که در اثر حادثه ناشی از کار بین ده تا سی‌وسه درصد توانایی کار خود را از دست داده باشد استحقاق دریافت غرامت نقص عضو را خواهد داشت میزان این غرامت عبارت است از سی‌وشش برابر مستمری استحقاقی مقرر در ماده 72 این قانون ضربدر درصد از کارافتادگی.

براساس ماده 75 قانون تأمین اجتماعی بیمه شده‌ای که ظرف 10 سال قبل از وقوع حادثه غیرناشی از کار یا ابتلا به بیماری، حداقل حق بیمه یک سال کار را که متضمن حق بیمه نود روز کار ظرف یک سال قبل از وقوع حادثه یا بیماری منجر به از کارافتادگی باشد پرداخت کرده باشد.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
5.66067s, 19q