آلودگی هوا تصلب شرائین را افزایش می دهد

۱۳۹۰/۱۱/۰۸ - ۱۵:۱۸ - کد خبر: 41484
سلامت نیوز: نتایج یک طرح تحقیقاتی نشان داد که آلودگی هوا روند شکل گیری تصلب شرائین را از کودکی آغاز می کند.

پریناز پورصفا، کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست در خصوص طرح تحقیقاتی ارتباط آلودگی هوا با شاخص های اختلال عملکرد آندوتلیوم در نمونه منتخب کودکان در گفتگو با  باشگاه خبرنگاران افزود: هدف از این مطالعه تعیین ارتباط آلودگی هوا با سطح پلاسمایی شاخص های اختلال عملکرد آندوتلیوم در گروه سنی کودکان و نوجوانان بود.

وی گفت: این مطالعه در سال 2010-2009 برروی 125 کودک و نوجوانان 18-10 سال انجام شد و نمونه ها به طور تصادفی از نواحی مختلف اصفهان انتخاب شدند.

ارتباط بین سطح آلاینده های هوا با سطح سری ترومبومودولین و فاکتور بافتی پس از تعدیل برای سن، جهش شاخص های تن سنجی، عادات غذایی و میزان فعالیت جسمی تعیین شد.

پورصفا اظهار داشت: تحلیل ها نشان داد که فاکتور بافتی با کلیه آلاینده ها هوا غیر از مونواکسید کربن ارتباط مستقیم داشت و در مورد ترومبومودولین ارتباط معکوس معنی دار با ازن نشان داد.

وی خاطرنشان کرد: نتایج این تحقیق حاکی از این است که ارتباط آلاینده های هوا با اختلال عملکرد آندوتلیوم و وضعیت پیش از انعقاد می تواند عامل مهمی در شکل گیری روند تصلب شرائین از اوایل عمر باشد، عوارض آلودگی هوا برروی سلامت کودکان باید به عنوان یک اولویت مهم برای سیاست گذاری بهداشت جامعه باشد و لازم است در پیشگیری اولیه و ابتدایی بیماری های مزمن به طور ویژه مدنظر قرار گیرد.

کفتنی است که این طرح تحقیقاتی جزو طرح های برگزیده هفدهمین جشنواره رازی معرفی شده است.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
1.53625s, 18q