ساخت دست مصنوعی با قابلیت کنترل کامل مغزی

۱۳۸۵/۱۱/۰۶ - ۰۰:۰۰ - کد خبر: 798
ساخت دست مصنوعی با قابلیت کنترل کامل مغزی
 این پروژه دست مصنوعی ماهر کنترل مغزی نام داشته و از حمایت