فهرست ۲۹داروی جدید بیوتکنولوژی منتشر شد

فهرست ۲۹داروی جدید بیوتکنولوژی منتشر شد

28 تير 1396

محققان شرکت های دانش بنیان همواره در تلاش هستند تا در حوزه زیست فناوری داروهایی تولید کنند تا کشور از این منظر بی نیاز شود هم اکنون نیز فهرست ۲۹ داروی در حال تولید ایرانی منتشر شده است.
12.91843s, 15q