فرش قرمز دورهمی‌های خانوادگی پیش پای کرونا

فرش قرمز دورهمی‌های خانوادگی پیش پای کرونا

18 آبان 1399

45 روز است که موج سوم کرونا شدیدتر و کشنده تر از پیک اول و دوم این بیماری همچنان مشغول تاخت و تاز در 27 استان با وضعیت قرمز کرونایی است و حتی در این موج تازه آمار جانباختگان روزانه، بارها رکوردهای قبلی را جابه‌جا کرده است.
دورهمی به صرف کووید

دورهمی به صرف کووید

18 آبان 1399

با افزایش فوتی‌های کرونا به بیش از 400 نفر در شبانه روز، در میان پنج کشور اول از نظر تعداد کشته‌های این ویروس قرار گرفته‌ایم. هر روز با نگرانی اخبار را دنبال می‌کنیم و چشم به گوینده خبر ساعت 14 می‌دوزیم تا با اظهار تأسف از افزایش مبتلایان و تعداد کشته‌ها بگوید.
7.38602s, 15q