گورخوابی

  • گزارش تکان دهنده مرکز پژوهش‌های مجلس از شیوع ۸ مدل بی‌خانمانی در کشور

    گزارش تکان دهنده مرکز پژوهش‌های مجلس از شیوع ۸ مدل بی‌خانمانی در کشور

    یافته‌های رسمی درباره «بحران فراگیر دسترسی به سرپناه در کشور» نشان می‌دهد سیاست‌های نادرست دولت‌ و شهرداری برای تامین خانه به جای آنکه باعث ارتقای مستاجرها از «نردبان مسکونی» شود، باعث سقوط آنها شده است.این گزارش از شیوع ۸شکل بی‌خانمانی به‌عنوان پدیده «بدیل اجاره‌نشینی» در شهرها حکایت دارد. پیش‌تر - طی دو سال اخیر- تحقیقات میدانی از بازار مسکن نشان داد، کم‌درآمدهای مستاجر به اشکال نامتعارف اسکان روآورده‌اند.