مناسب‌ترين درجه سرمای درون یخچال چقدر است؟

مناسب‌ترين درجه سرمای درون یخچال چقدر است؟

23 شهريور 1395

یخچال تنها یک وسیله لوکس در آشپزخانه برای پز دادن نیست و باید در خرید آن دقت کافی کرد زیرا که می تواند باعث ابتلای اعضای خانواده به انواع بیماری ها و مسمومیت های غذایی شود.
8.97202s, 15q