تشابه عملكرد نوعي پروتئين در انسان و مخمر

۱۳۸۵/۱۲/۰۱ - ۰۰:۰۰ - کد خبر: 1206
تشابه عملكرد نوعي پروتئين در انسان و مخمر
به گزارش سلامت نيوز به نقل از ساينس ديلي اين مطالعه توسط محققان دانشگاه جان هاپكينز ، اينديانا و وندربيت انجام شد. محققان طي اين مطالعه دريافتند پروتئين Dap1 فعاليت گروه مهمي از آنزيم ها ي مورد نياز براي سنتز كلسترول و متابوليسم دارو را كنترل مي كند.
به گفته محققان اين يافته قابل ملاحظه است زيرا گرچهاين پروتئين در مخمر يافت شد اما در انسان نيز وجود دارد و به همان طريق عمل مي كند.
جستجو براي Dap1 با يافتن فاكتورهايي كه عملكرد خانواده بزرگي از آنزيم ها را تحت تاثير قرار مي دهند به نام سيتوكروم p450 آغاز شد. اين آنزيم ها بسياري از واكنش هاي حمايت كننده حيات را در انسان و حيوانات كنترل مي كنند.
شناخت اين عوامل ملكولي تحت عنوان مدل فارماكوژنتيك تاثير قابل ملاحظه اي بر آينده پزشكي خواهد داشت.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
8.47846s, 19q