افزايش كادر پرستاري تا ‌٨/١ به ازاي هر تخت بيمارستاني

۱۳۸۵/۱۲/۰۲ - ۰۰:۰۰ - کد خبر: 1240
افزايش كادر پرستاري تا ‌٨/١ به ازاي هر تخت بيمارستاني

به گزارش ايسنا، غضنفر ميرزابيگي در نشست خبري كه به منظور تبيين برنامه‌هاي آينده سازمان نظام پرستاري و ارائه گزارش كامل از وضعيت حال حاضر جامعه پرستاري برگزار شد، نظام پرستاري را سازماني كاملا صنفي و غير سياسي خواند و تاكيد كرد: سازمان نظام پرستاري سكوي پرش يا پلكان سياسي براي هيچ گروهي نيست و تنها پايگاهي براي خدمت رساني به پرستاران كشوراست و در اين راه با رعايت چهارچوب نظام حاكميتي، بر سر تامين منافع جامعه پرستاري سوگند ياد كرده است.

تحقق همه مطالبات در فرصت كوتاه ممكن نيست

وي افزايش اطلاع رساني در خصوص پرستاري را گامي مثبت در آگاه شدن پرستاران نسبت به حقوق حقيقي خود ارزيابي كرد و گفت: تضييع حقوق پرستاري ريشه‌اي صد ساله داشته و بركندن اين ريشه به دست سازمان تازه متولد نظام پرستاري امري آسان نيست. چرا كه اين سازمان يك دستگاه اجرايي نبوده و اجراي راهكارهاي ممكن در جهت حل مشكلات پرستاري با كمك سازمان‌هاي ذيربط اجرايي كشور در فرصت كوتاه فراهم نخواهد شد. لذا فقدان نظام پرستاري در سالهاي گذشته حجم زيادي از مطالبات پرستاري را در پي داشته است كه بخش زيادي از آن در طول دوره اول فعاليت اين سازمان برطرف شده و تامين ساير مطالبات را نيز به صورت جدي در حال پيگيري است.

رييس سازمان نظام پرستاري افزود: اين سازمان با توجه به مصوبات خود در دور دوم فعاليت نيز همچون دور اول مطالبات پرستاري را در 3 فاز كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت تقسيم بندي كرده و تامين آنها را پيگيري مي‌كند و در اين خصوص 100 محور اصلي تعيين شده كه در اولين جلسات شوراي عالي سازمان در دور دوم به آن پرداخته خواهد شد.

ارتقاي مسير شغلي، افزايش حقوق و افزايش استخدام نيروي پرستار از اقدامات اصلي نظام پرستاري در دور اول

وي افزايش استخدام نيروي پرستاري، ارتقاي مسير شغلي پرستاران و افزايش حقوق و مزايا را از اقدامات اصلي سازمان نظام پرستاري در دور اول عنوان و بيان كرد: در حال حاضر افزايش حقوق و مزاياي پرستاران از روال معمولي كارمندان دولت بيشتر است كه اگر تلاش پيگير و اقدامات كارشناسي سازمان در اين زمينه انجام نمي‌شد، هيچ يك از مطالبات نام برده تحقق نمي‌گرفت.

نگاه نظام پرستاري صنفي و غير سياسي است

افرادي كه سعي در تضعيف جامعه پرستاري دارند شكست خواهند خورد

ميرزابيگي نگاه نظام پرستاري در دور دوم فعاليت را همچون دور اول، نگاهي كاملا صنفي و متمركز به سمت نتيجه گيري توصيف كرد و گفت: نتيجه حاصل از برگزاري انتخابات دور دوم سازمان محبوبيت اين نظام را به اثبات رساند. زيرا داوطلبان عضويت در هيات مديره‌هاي نظام پرستاري درهر شهري بالاترين ميزان آراء را به خود اختصاص دادند كه اين امر نشان از عدم موفقيت كساني است كه در بيرون از جامعه پرستاري سعي در متزلزل ساختن اين نظام و تحميل عقايد نا به حق به جامعه پرستاري را دارند و تلاش مي‌كنند تا با تضعيف وحدت ميان پرستاران اين جامعه خدمت گزار را تضعيف كنند.

وي آرا اول تا پنجم تركيب هيات مديره‌هاي نظام در دور جديد را ابقاء تركيب گذشته و نشان از رضايت جامعه پرستاري از عملكرد نظام پرستاري در دور اول ارزيابي كرد و در خصوص انتخابات دور دوم اين سازمان كه در پنجم آبان ماه امسال برگزار شد، اظهار داشت: انتخابات نظام پرستاري انتخاباتي صنفي و غير سياسي است كه تنها در بين اعضاي خود برگزار مي‌شود.

وي افزود:در اين زمينه، اجباري نبودن عضويت پرستاران در نظام پرستاري از عوامل افزايش انگيزه پرستاران براي تلاش در جهت تامين خواسته‌ها محسوب مي‌شود و 60 هزار پرستار عضو نظام پرستاري به دليل عضويت اختياري خود در اين نظام، در زمان‌هاي مورد نياز به طور كامل در صحنه حضور خواهند داشت و عضويت 15 هزار نفر پرستار در نظام پرستاري در دوهفته منتهي به انتخابات اين نظام از مصاديق امراست.

عملكرد نامناسب ستادهاي اجرايي انتخابات حضور پرستاران را تضعيف كرد

رييس سازمان نظام پرستاري تعطيلات غيرمترقبه در زمان برگزاري انتخابات و اقدامات نامناسب ستادهاي اجرايي و نظارت بر انتخابات ناشي از عدم اشراف آنها بر قانون نظام پرستاري را از عوامل لطمه زدن به حضور پرستاران در عرصه انتخابات خواند و گفت: عدم پذيرش بسياري از پرستاران براي شركت در انتخابات به دليل به روز نبودن كارت عضويت آنها از شروط نادرستي بود كه توسط بسياري از ستادهاي اجرايي بر خلاف آيين نامه اجرايي انتخابات تعيين شد و حضور پرستاران را تا 59 درصد كاهش داد.

به گزارش ايسنا، وي در ادامه با بيان اينكه در 99 درصد از هيات‌مديره‌هاي سازمان حداقل يك نفر از اعضاي دوره قبلي حضور دارند، اعلام كرد: 87 درصد از اعضاي هيات مديره‌ها در دور قبلي ابقا شدند اما 60 درصد از افراد شوراهاي عالي سازمان جديد هستند زيرا بسياري از هيات مديره‌ها در تركيب شوراي عالي خود تجديدنظر كردند.

تشكل‌نماها تلاش مي‌كنند جامعه پرستاري را متفرق و تضعيف كنند

آگاهي جامعه پرستاري وحدت اين جامعه را حفظ خواهد كرد

وي ميانگين سني شوراي عالي را 39 سال و تركيب آن را متشكل از تمام بخش‌ها و تمام مقاطع تحصيلي دانست و تاكيد كرد: استراتژي نظام پرستاري در حوزه سياسي صبر و سكوت و حفظ انسجام حوزه داخلي است اما برخي از افراد و تشكل‌ها كه تعداد آنها انگشت شمار است بدون اينكه هيچ آگاهي در زمينه پرستاري و معضلات آن داشته باشند با تحريك برخي از گروه‌هاي ديگر سعي در ايجاد تفرقه و تضعيف جامعه پرستاري دارند. اما اين تشكل نماها كه از هيچ سابقه‌اي در خصوص تلاش براي رفع مطالبات پرستاري برخوردار نيستند، تنها عنوان پرستاري را در نام خود يدك مي‌كشند و جامعه پرستاري نيز در اين زمينه نسبت به كارشكني‌هاي اين تشكل‌ها كاملا آگاهانه برخورد كرده و خواهد كرد.

ميرزابيگي بزرگترين مشكل جامعه پرستاري را عدم شناخت لازم مردم و مسوولان از اين حرفه عنوان و بيان كرد: سازمان نظام پرستاري براي غني سازي فرهنگ جامعه در زمينه پرستاري دست تعامل به سوي همه ارگان‌هاي فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي دراز مي‌كند زيرا جامعه پرستاري كه در حال حاضر با برخورداري از 145 دانشكده پرستاري حرف اول را به لحاظ فراگيري سطح علمي مي‌زند از محورهاي اصلي اجتماع محسوب شده و نظام پرستاري براي اثبات اين امر از هيچ كوششي دريغ نخواهد داشت.

رييس سازمان نظام پرستاري در پايان، پيگيري تصويب تعرفه‌هاي پرستاري بر اساس كتاب جامع استانداردهاي خدمات پرستاري در صحن علني مجلس، افزايش حق نوبت كار از 5 هزار تومان به 8 تا 14 هزار تومان، افزايش نيروي پرستاري تا 8/1 به ازاي هر تخت بيمارستاني، افزايش ضريب ريالي پرداخت پرستاران تا 1/1، برداشتن سقف 65 درصد از ارتقاي مسير شغلي، افزايش نقش پرستاران در سطح جامعه غير از مراكز درماني و جلوگيري از سوء استفاده پرستاران شركتي را از اقدامات انجام شده از سوي سازمان در دور اول عنوان كرد و گفت: پيگيري تحقق مطالبات پرستاران در بخش خصوصي، نيروهاي مسلح و تامين اجتماعي، پيگيري افزايش حق صعب كار و شب كاري پرستاران، اقدام در جهت تشكيل خبرگزاري پرستاري براي اطلاع رساني بيشتر به جامعه پرستاري و اقدام درجهت سامان دهي مراكز اعزام نيروي بهيار و كمك بهيار با عنوان پرستار براي نگهداري كودك و سالمند از اهداف اصلي سازمان در دوره فعاليت جديد است.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.60128s, 18q