وزیر بهداشت گفت: این شایعه که بیمارستان‌های دولتی برای کاهش هزینه‌ها بعد از طرح تحول سلامت، از داروهای بی‌کیفیت استفاده می‌کنند به هیچ وجه صحت ندارد، چنین مشکلاتی اگر هم گاهی باشد در بخش خصوصی است که باید نظارت دستگاه‌های قضایی بازدارنده و قاطع‌تر باشد.

ورود داروهای بی‌کیفیت به بیمارستان‌های دولتی صحت ندارد

سلامت نیوز: وزیر بهداشت گفت: این شایعه که بیمارستان‌های دولتی برای کاهش هزینه‌ها بعد از طرح تحول سلامت، از داروهای بی‌کیفیت استفاده می‌کنند به هیچ وجه صحت ندارد، چنین مشکلاتی اگر هم گاهی باشد در بخش خصوصی است که