نتایج یک تحقیق در استان خراسان رضوی نشان داد که استقلال مالی در کاهش افسردگی سالمندان موثر است.

به گزارش خبرنگار سلامت نیوز بر اساس یافته های  این تحقیق که در مرکز بهداشت استان خراسان رضوی انجام شد درصد افسردگی در سالمندانی که استقلال مالی دارند 20 درصد و در گروه های تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی 5/29 تا 80 درصد است.

بر اساس این گزارش ، 8/23 درصد سالمندانی که تنها زندگی می کنند افسردگی دارند که این نسبت در سالمندانی که با خانواده های خود زندگی می کنند 2/21 درصد است  همچنین 81درصد سالمندان بی سواد بودند  که ارتباط معناداری بین افسردگی و میزان سواد وجود نداشت.

گفتنی است که نرخ شیوع افسردگی دربین افراد مسن 5درصد یا کمتر است . در این تحقیق 3/33 درصد سالمندان مورد مطالعه افسرده بودن که این رقم در زنان 4/23 درصد و در مردان 22 درصد بوده است.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha