شنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۰ - ۱۳:۱۹
سلامت نیوز :تعداد پرستاران در كشور نسبت به بیماران بسیار اندك است به طوری كه هم اكنون نیازمند 40 هزار پرستار در كشور هستیم و البته در كنار كمبود نیروی پرستاری باید كمبود بودجه و ساعات كار پرستاران را به آن اضافه كرد كه این امر از مشكلات اساسی حرفه پرستاری است و در سال جاری با افزایش جایگاه پرستاری این مشكلات تا حدی برطرف می شود.

*جایگاه حرفه پرستاری افزایش می یابد

لاریجانی رئیس دانشگاه علوم پزشكی تهران در گفتگو با باشگاه خبرنگاران گفت: مجموعه پرستارانی كه در 26 بیمارستان دانشگاه علوم پزشكی تهران مشغول به كار هستند حدود شش هزار نفر هستند.

وی در خصوص وضعیت استخدام پرستاران و كمبود نیروی انسانی در بخش پرستاری اظهار داشت: هم اكنون تعداد قابل توجه ای از گروه پرستاری در حال استخدام هستند كه 20 هزار نفر در كل كشور شامل می شود كه البته امیدواریم در روزهای آینده صدها هزار نفر از كل نیروی پرستاری را به جمع خود اضافه كنیم.

لاریجانی تصریح كرد: در خصوص مشكل كمبود بودجه نیروی پرستاری و ساعات كار پرستاران چاره اندیشی اساسی شده است به طوری كه با حمایت رئیس جمهور این امر پیگیری می شود این در حالیست كه ساعات كار پرستاران با برنامه ریزی صحیح صورت خواهد گرفت و با توجه به هدفمندی یارانه ها، 10 درصد یارانه ها به بهداشت و درمان ارائه می شود.

وی خاطر نشان كرد: جایگاه حرفه پرستاری در سطح وزارت بهداشت طی روزهای آتی ارتقا می یابد و البته نقش آفرینی پرستاران بسیار مهم است كه در كنار كدهای اخلاقی صورت خواهد گرفت.

*1400 پرستار در سال جاری اضافه می شود

مسعود محمدپور معاون درمان دانشگاه تهران در ادامه گفت: خدمات پرستاری یكی از خدمات سنگین است كه به بیماران ارائه می شود.

وی افزود: با توجه به افزایش كیفیت خدمات، روز به روز تعداد پرستاران كاهش می یابد و البته امسال تعداد قابل توجهی پرستار وارد كار در بیمارستان ها شدند به طوری كه در دانشگاه تهران حدود 4800 پرستار داشتیم و امسال نیز حدود 1400 پرستار اضافه شدند.

 محمد پور به بحث آموزش سلامت محور اشاره كرد و گفت: بیماران بعد از ترخیص از بیمارستان در داخل منزل به مراقبت احتیاج دارند و این امر با مبحث آموزش سلامت كه از طرف پرستاران صورت می گیرد امكان پذیر است.

 وی اظهار داشت: تعرفه گذاری پرستاران شاید امسال به عرصه برسد و امیدواریم با تدابیر اندیشه شده وضعیت پرستاری بهتر شود.

*هم اكنون نیازمند 40 هزار پرستار در كشور هستیم

چراغی رئیس دانشكده پرستاری در ادامه گفت: مشكل اساسی پرستاران مشكلات معیشتی است كه به ازای سختی كار بیمارستان ها دریافتی ندارند و البته نادرست دیدن جایگاه اصلی پرستار از مشكلات اساسی دیگر در حرفه پرستاری است.

 وی افزود: برای وضعیت استخدام پرستاران وزارت بهداشت و نظام پرستاری اقدامات خوبی انجام گرفته به طوری كه این پیگیری منجر به استخدام 23 هزار پرستار شده تا این مسئله بتواند آن كاهش ساعات پرستاری را پوشش دهد.

 چراغی به كمبود پرستار به ازای هر تخت بیمارستان اشاره كرد و اظهار داشت: با توجه به ضریب 76/1 پرستار به ازای هر تخت هم اكنون نیازمند حدود 40 هزار پرستار در بیمارستان های كشور هستیم.

 وی افزود: با توجه به ارتقا بهره وری بالینی، كاهش ساعات كار پرستار محقق می شود و اگر نتوانیم در این قالب در خصوص مشكل ساعات كار پرستار و كمبود بودجه را حل كنیم پیگیری اساسی در خصوص حل این دو مشكل صورت می گیرد.

 * در سطح شهر تهران حدود 16هزار پرستار وجوددارد

وسكویی مدیر امور پرستاری در ادامه گفت: هم اكنون كادر پرستاری كه در بیمارستان های دولتی در سطح شهر تهران مشغول كار هستند حدود 10هزار نفر بوده كه البته اگر دو سوم آن را در بخش خصوصی در نظر بگیریم می توان گفت كه در سطح تهران حدود 16 هزار پرستار وجود دارد.

 وی افزود: مهمترین مشكل پرستاری ساعات كار پرستاران بوده كه با توجه به بهره وری تعداد ساعات كار پرستاری این مشكل كاهش می یابد و البته با تعرفه گذاری قانون یك پوشش خوبی در خصوص بودجه این حرفه صورت می گیرد.

وسكویی اظهار داشت: ضریب پرستار به تخت ما حتی كمتر از 6 دهم درصد است و در بعضی موارد پرستاران مجبور هستند كه فقط 20 بیمار را رسیدگی كنند.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha