مشکلات نقدینگی و عدم پرداخت مطالبات بیمارستان ها از سوی بیمه ها، باعث شده تا بیماران بستری برای تهیه داروها و لوازم مصرفی مورد نیاز به خارج از بیمارستان ارجاع داده شوند.

تخلف بیمارستان ها در ارجاع بیماران/وزارت بهداشت رد نمی کند

سلامت نیوز:مشکلات نقدینگی و عدم پرداخت مطالبات بیمارستان ها از سوی بیمه ها، باعث شده تا بیماران بستری برای تهیه داروها و لوازم مصرفی مورد نیاز به خارج از بیمارستان ارجاع داده شوند.


به گزارش سلامت نیوز به نقل از مهر، موضوع ارجاع بیمار به خارج بیمارستان برای تهیه دارو و لوازم مصرفی، بعد از اجرای طرح تحول سلامت به شدت زیر ذره بین نظارتی وزارت بهداشت قرار داشت تا مبادا بیمارستان‌ها در این خصوص قصور کرده و بیماران را با مشکل مواجه سازند.


یکی از بندهای طرح تحول سلامت در آغاز اجرای آن، ممنوعیت ارجاع بیمار بستری به خارج از بیمارستان برای تهیه دارو و لوازم مصرفی پزشکی بود. دستورالعملی که در ابتدا خیلی خوب اجرا می‌شد و خیال بیماران از این جهت آسوده بود که دغدغه تهیه دارو و…، در مدت زمان بستری را نداشته باشند. اما، این شرایط در سال‌های بعد و یکی دو سال اخیر که منابع سلامت با محدودیت‌هایی مواجه شده است، تغییر کرده و حا