به نظر می‌رسد این روزها بیشتر از ویروس كرونا «ترس از كرونا» بر ما غلبه كرده است. «حمید پورشریفی» متخصص روانشناسی سلامت و دانشیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی درباره اینكه این ترس ریشه در چه مساله‌ای دارد به پرسش‌های «اعتماد» پاسخ داده است. او می‌گوید: باید قبول كنیم كه رسانه در بروز این ترس بی‌تاثیر نیست. بهتر است ما بین ترس واقعی و كاذب فاصله‌ای بگذاریم. یك ویروس وارد كشور شده كه درمان آن هنوز مشخص نیست اما این قسمت تلخ ماجراست و قسمت مثبت ماجرا این است كه با توصیه‌های بهداشتی می‌توان از این ویروس جلوگیری كرد.