سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان مجوز هفت فقره پروانۀ اکتشاف معدنی را برای فولاد مبارکه صادر کرد تا این شرکت بتواند در پهنۀ انارک و با توسعۀ اکتشافات معدنی کشور، برای تأمین کانسارهای آهن و سایر فلزات موردنیاز خود گام بلندی برداشته باشد.

تأمین رایگان اکسیژن بیمارستان‌های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی توسط فولادمبارکه

سلامت نیوز: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان مجوز هفت فقره پروانۀ اکتشاف معدنی را برای فولاد مبارکه صادر کرد تا این شرکت بتواند در پهنۀ انارک و با توسعۀ اکتشافات معدنی کشور، برای تأمین کانسارهای آهن و سایر فلزات موردنیاز خود گام بلندی برداشته باشد.

به گزارش سلامت نیوز، در جلسه ای که روز سه شنبه هفدهم تیرماه، با حضور رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان، رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان اصفهان و مدیرعامل و جمعی از معاونان شرکت فولاد مبارکه در سازمان صمت استان برگزار شد، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان گفت: پروانۀ اکتشاف این محدوده ها برای اولین بار در کشور به نام فولاد مبارکه صادر شد تا این شرکت بتواند کارهای اکتشافی را در بخش کانسارهای فلزی  انجام دهد.


به گزارش خبرنگار فولاد، ایرج موفق اظهار داشت: مقدمات انجام این کار از سال گذشته با توجه به پیگیری های فولاد مبارکه فراهم شد و پهنه ای به وسعت حدود   ۱۴ هزار و 500 کیلو مترمربع در اختیار این شرکت قرار گرفت و 7 پروانۀ اکتشاف برای نقاط امیدبخش صادر شد.


وی ادامه داد: فولاد مبارکه در این مرحله ۶ ماه فرصت دارد که گزارش اکتشاف های اولیه را به سازمان صنعت معدن و تجارت استان اصفهان ارائه کند و با قول مساعد مدیرعامل این شرکت، مقرر شد این کار تا 4 ماه آینده انجام شود و مراحل بعدی در دستور کار قرار گیرد.


رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان افزود: از سال گذشته تاکنون در تلاشیم تا بتوانیم سنگ آهن موردنیاز فولاد مبارکه را تأمین کنیم و در این زمینه جلسه های متعددی تشکیل شده است.


وی خاطرنشان کرد: فولاد مبارکه و ذوب آهن اصفهان قلب تپندۀ فولاد کشور به شمار می آیند و باید این اتفاق ویژه پیش از اینها برای این مجموعه رخ میداد.

حمیدرضا عظیمیان:
تأمین سنگ آهن موردنیاز شرکت و حمایت از معادن کوچک مقیاس
در این جلسه، حمیدرضا عظیمیان مدیرعامل فولاد مبارکه نیز ایجاد ارزش افزودۀ بیشتر برای استان، حمایت از معادن کوچک مقیاس و تأمین سنگ آهن موردنیاز شرکت را مهمترین اهداف فولاد مبارکه از سرمایه گذاری در بخش معدن دانست.

 وی تصریح کرد: متأسفانه با وارد شدن بخش معدن به فولاد اختلالاتی در زنجیرۀ تکمیل مواد معدنی فولادسازها به وجود آمد و همین خلل در تأمین مواد اولیه فولادسازها، شامل کنسانتره و سنگ آهن، موجب شد فولادسازها در پی رفع نیاز خود برآیند؛ بنابراین ما به سمت تأمین مواد اولیه در بخش معدن گام برداشتیم و در این خصوص از ادارۀ صمت استان اصفهان کمک خواستیم که خوشبختانه امروز  ۷ محدوده به مساحت  190 کیلومترمربع را در اختیار  ما گذاشتند تا  نسبت به اکتشاف اولیه اقدام کنیم.
عظیمیان خاطرنشان کرد: حتما اگر در این مناطق، نشانه های امیدبخش و خوبی پیدا شد، برای ادامۀ مسیر مصمم تر میشویم تا آن را به بهره برداری کامل برسانیم.
وی در ادامۀ این جلسه، از توافق ساخت کارخانۀ کنسانتره در شمال اصفهان به عنوان اتفاق خوب دیگری برای استان یاد  و  اضافه کرد: با موفقیت در کار اکتشاف، سنگ آهنی که فولاد مبارکه استخراج می کند با ارزش افزوده بیشتری در استان مصرف خواهد شد.

مدیرعامل فولاد مبارکه خاطرنشان کرد این اتفاق برای معادن خصوصی و کوچک مقیاس نیز تأثیرگذار است؛ چراکه از ظرفیت کنسانتره سازی استفاده خواهند کرد و با تبدیل سنگ آهن به کنسانتره ارزش افزوده بیشتری ایجاد خواهند کرد.

محمدیاسر طیبنیا:
استراتژی‌های اصولی و اصلی فولاد مبارکه در حوزۀ امور معادن تأکید و تمرکز بر فعالیت‌های اکتشافی است
در همین خصوص محمدیاسر طیب نیا، معاون امور معادن شرکت فولاد مبارکه نیز با این توضیح که مطالعات فاز پیجویی و شناسایی منابع معدنی پهنۀ انارک به مساحت تقریبی ۱۴ هزار و 500  کیلومترمربع واقع در شرق استان اصفهان در سال 96 به اتمام رسیده است، افزود: قرار گرفتن این پهنه در زون  ساختاری ایران مرکزی و تنوع لیتولوژی آن که شامل انواع سنگ های رسوبی، دگرگونی، ولکانیک، آذرآواری، نفوذی و رسوبات متعدد است و  نیز وقوع رخدادهای زمین ساختی متفاوت و همچنین فعالیت های ماگمایی وابسته به  هریک نویدبخش تشکیل کانیسازی های متفاوت و متعدد در این پهنه اکتشافی است. بنابراین معاونت امور معادن پس از جمع آوری اطلاعات، داده ها و گزارش های موجود، اعم از کلیه مستندات تکتونیکی و زمین شناسی مربوط به پهنه، نقشه های زمین شناسی و توپوگرافی، اطلاعات ژئوشیمیایی، تصاویر ماهواره ای و...، جهت پردازش و تفسیر این اطلاعات بر روی لایه های زمین شناسی و مطالعات دورسنجی اقدام نمود و بر اساس نتایج آن، مناطق امیدبخش اکتشافی مشخص و پروانۀ اکتشاف آنها برحسب اولویت و مساحت درخواست شد. در نهایت با همکاری سازمان صمت استان اصفهان برای 7 آنومالی با وسعت 190 کیلومترمربع پروانه اکتشاف دریافت گردید.


طیب نیا ضمن تشکر از همکاری های به عمل آمده با معاونت امور معادن توضیح داد که طبق اصول علمی مهندسی اکتشاف، عملیات اکتشافی برای دستیابی به ذخیرۀ قطعی و قابل استخراج، شامل چهار مرحلۀ شناسایی، پی جویی، اکتشافات عمومی و نهایتا اکتشاف تفصیلی با هدف تعیین شکل کانسار، عیار میانگین، ذخیرۀ قطعی و انجام مطالعات فنی و اقتصادی است و فعالیت های اکتشافی فولاد مبارکه نیز طبق همین اصول برنامه ریزی و انجام می شود.


وی خاطرنشان کرد: اقداماتی که تاکنون در خصوص این پهنۀ اکتشافی انجام شده شامل مرحلۀ شناسایی و پی جویی بوده و انجام عملیات اکتشاف عمومی و تفصیلی آنومالی های هفتگانه در دست اقدام است.

وی گفت: نگاه معاونت امور معادن، بهینه سازی هزینه های اکتشاف و استفادۀ عالمانه از نتایج هر مرحله از اکتشاف در بهبود عملیات اکتشاف تکمیلی است و این نگاه مبنای اقدامات فنی و قراردادی معاونت امور معادن در حوزۀ اکتشاف بوده است.


معاون امور معادن تصریح کرد: بعد از اخذ پروانه های اکتشاف لازم است در مهلت قانونی مقرر  نسبت به اکتشافات عمومی و تفصیلی اقدام شود؛ بنابراین از ماه های قبل، شرکت های توانمند مجری اکتشاف شناسایی و با برگزاری مناقصۀ محدود یک مرحله ای، در حال حاضر مجری عملیات اکتشاف محدوده های متعلق به فولاد مبارکه شناسایی شده است.


طیب نیا ابراز امیدواری کرد با انجام به موقع و باکیفیت مراحل بعدی اکتشاف، وضعیت ذخایر معدنی این محدوده ها تعیین گردد، ولی باید به این نکته توجه داشت که اکتشافات معدنی نیاز سرمایه گذاری زیاد و طولانی مدت دارد تا در نهایت بتوان به ذخایر قابل توجه و اقتصادی دست یافت. طبق استانداردهای جهانی از هر هزار محدودۀ دارای آنومالی کانسارهای فلزی فقط 10 محدوده منجر به گواهی کشف شده و در نهایت 3 محدوده تبدیل به معدن فعال میگردد. در مقابل، این 3 معدن چندین برابر کل هزینه های انجام شده برای اکتشاف بازده اقتصادی خواهد داشت.


بر همین اساس استراتژی های اصولی و اصلی فولاد مبارکه در حوزۀ امور معادن برخلاف رویۀ رایج در کشورمان تأکید و تمرکز بر فعالیت های اکتشافی است. اگر شرکت های معدنی بزرگ کشور این استراتژی را از دهه های گذشته دنبال می کردند و به جای ورود به انتهای زنجیره، تمرکز فعالیت ها و سرمایه گذاری های خود را بر حوزۀ اکتشافات معدن قرار داده بودند، الآن با کمبود مواد اولیه در زنجیرۀ فولاد مواجه نبودیم، وضعیتی که در سال های آتی حادتر می شود و ممکن است به وضعیت بحرانی برسد.بهینه سازی و ارتقای سیستم کنترل خط کانوایر خطوط نهایی و تکمیل نورد گرم
فرایند بهینه سازی و ارتقای سیستم کنترل خط کانوایر (PLC9) در واحد خطوط نهایی و تکمیل نورد گرم شرکت فولاد مبارکه با نگرش خودباوری و استفاده از توان داخلی با موفقیت انجام شد.

محمد علیخانی، رئیس خطوط نهایی و تکمیل نورد گرم با اعلام این خبر افزود: با تلاش و همدلی کارکنان تکمیل نورد گرم در سال رونق تولید و علیرغم تحریم های موجود، پروژۀ ارتقای PLC9 مربوط به خط کانوایر تکمیل نورد گرم با موفقیت اجرا شد و مورد بهره برداری قرار گرفت.


در همین خصوص علی شامرادی، سرپرست تعمیرات خطوط نهایی و تکمیل نورد گرم نیز با بیان اینکه سیستم های اتوماسیون صنعتی نقش اساسی در کنترل فرایندهای تولیدی ایفا می کنند، گفت: فرایندهای صنعتی با  داشتن یک سیستم کنترل کنندۀ مرکزی یا توزیع شده قادرند تولیدی با کیفیت و کمیت بالا داشته باشند و در این میان واحدهای کنترلکننده مثل PLC، DCS و یا کنترلکنندههای دیگر از این نوع، نقش مهمی در انجام تولید باکیفیت و کاهش توقفات بر عهده دارند. بنابراین بهروز بودن این کنترل کننده ها در بخش سخت افزار  و نرم افزار بسیار مهم و قابل توجه است.


همچنین محمدرضا حسامی زاده، تکنسین تعمیرات برق و ابزار دقیق در تشریح روند اجرای این پروژه افزود: خط کانوایر در قسمت خروجی واحد نورد گرم قرار گرفته و وظیفۀ تخلیه و انتقال کلاف های تولیدی واحد نورد گرم و تقسیم کلاف ها بین واحد تکمیل نورد گرم و انبار نورد سرد را بر عهده دارد؛ بنابراین این خط به دلیل گلوگاه بودن بسیار مهم  است و توقفات آن در تولید نورد گرم بسیار مهم تلقی می شود؛ به طوری که در صورت ایجاد توقف در خط کانوایر بیش از 10 دقیقه، ریتم تولید نورد گرم کاهش مییابد یا کاملا متوقف می شود.


وی با تأکید بر اینکه واحد کنترل این خط که در اتاق کنترل OS8  قرار دارد از نوع PLC S5 Siemens بود افزود: با توجه به بالا بودن ریتم تولید نورد گرم و طول عمر زیاد و قدیمی بودن سخت افزار و نرم افزار، این تجهیز جوابگوی نیازهای تعمیرات در زمان عیب یابی نبود. ضمن اینکه نبود سیستم مانیتورینگ (HMI) فرایند عیب یابی را طولانی تر می کرد. لذا پس از تشخیص نیاز ضروری به تعویض این تجهیز، اقدامات لازم در زمینۀ ارائۀ طرح و اجرای طرح جدید تابلو و تجهیزات PLC9 در توقف خط نورد گرم، با وجود شرایط دشوار جابه جایی و جایگزینی تابلو در اتاق کنترل OS8 با موفقیت انجام شد.


حسامی زاده در خصوص مزایای سیستم جدید گفت: در سیستم جدید از Siemens PLC S7 400-H استفاده شده است. مزیت این طرح نسبت به قبل انجام پردازش سریعتر و همزمان پروسه با دو CPU است که در صورت ایجاد خطای نرم افزاری و یا سخت افزاری و فالت شدن CPU در حال کار، CPU استندبای به سرعت و بدون توقف خط وارد مدار می شود و ترتیب کنترل خط را ادامه می دهد. امکان دیگر که به اتوماسیون این خط اضافه شد، ایجاد سیستم مانیتورینگ (HMI) و دسترسی کامل به موقعیت های تمامی تجهیزات خط بود که نقش مهمی در عیب یابی و کنترل موقعیت تجهیزات خط بر عهده دارد.


این تکنسین تعمیرات برق و ابزار دقیق در پایان از مشارکت مسئولان و کارکنان تعمیرات تکمیل و اجرای پروژه های نورد و امور مهندسی، توسعۀ نورد گرم، شرکت مهندسی فولاد، تعمیرات سیستم های اندازه گیری نورد گرم، تکمیل نورد گرم و همچنین از حمایت های مدیر ناحیۀ نورد گرم و پیمانکاران درگیر پروژه که این واحد را در رسیدن به این امر مهم یاری کردند، صمیمانه قدردانی کرد.


 
برگزاری موفقیت آمیز جلسۀ اختتامیۀ ممیزی خارجی سیستم های شرکت فولاد امیرکبیر کاشان
ممیزی خارجی سیستم مدیریت یکپارچه (IMS)  شرکت فولاد امیرکبیر کاشان در سه روز فشرده از طریق SKYPE توسط 5 نفر از ممیزان شرکت SGS انجام شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت فولاد امیرکبیر کاشان با تلاش ارزندۀ تمامی کارکنان این شرکت و بدون وجود عدم انطباق در کل سیستم مدیریت یکپارچه در فرایند این ممیزی، دستاوردهای ذیل حاصل گردید:
اخذ گواهینامۀ  ISO45001:2018 (سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی)؛
 تمدید گواهینامۀ  ISO14001:2015 (سیستم مدیریت محیط زیست)؛
 تمدید گواهینامۀ ISO9001:2015 (سیستم مدیریت کیفیت)؛
تمدید گواهینامۀ  ISO10015:1999  (سیستم مدیریت فرآیند آموزش)؛
تمدید گواهینامۀ ISO10002:2018  (سیستم مدیریت و رسیدگی به شکایات مشتریان)؛
تمدید گواهینامۀ  ISO10004:2018 (سیستم پایش و اندازه گیری رضایت مشتریان).

 

در راستای همگرایی صنعت با مدافعان سلامت انجام شد؛
تأمین رایگان اکسیژن بیمارستان‌های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی توسط فولادمبارکه
شرکت فولاد مبارکه پس از اینکه بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان و بیماران مبتلا به ویروس کرونا با کمبود اکسیژن و افزایش قیمت این نیاز استراتژیک مواجه شدند، تأمین رایگان اکسیژن موردنیاز این بیمارستان ها را متقبل شد.

عباس اکبری محمدی معاون نیروی انسانی و سازماندهی شرکت فولاد مبارکه با اعلام این خبر گفت: فولاد مبارکه از همان ابتدای شیوع ویروس کرونا و در   راستای تعهد به مسئولیت های اجتماعی خود، با مساعدت در خرید تجهیزات موردنیاز به یاری مراکز درمانی و هموطنان مبتلا به این ویروس خطرناک شتافت.
وی افزود: در همین زمینه و در گامی دیگر، مدیریت شرکت تصمیم گرفت از محل تولیدات واحد اکسیژن و هیدروژن خود، اکسیژن موردنیاز بیمارستان های دولتی استان را تا پایان سال جاری به صورت رایگان تأمین کند تا کادر درمان این بیمارستان ها و همچنین هموطنان بستری در این بیمارستان ها از نگرانی های کمبود این نیاز حیاتی رهایی یابند.


در همین خصوص اصغر بکرانی، رئیس تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: پس از اینکه تأمین اکسیژن در سطح کشور و به تبع آن در سطح استان اصفهان تا حدودی دچار مشکل شد و  از  نظر هزینه ها نیز قیمت ها به صورت افسارگسیخته افزایش یافت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان طی مکاتبه ای، از مجموعۀ فولاد مبارکه درخواست کمک کرد.


وی تصریح کرد: شرکت فولاد مبارکه در ادامۀ همکاری های خود با دانشگاه علوم پزشکی استان این بار نیز به مدد بیمارستان ها شتافت و تأمین اکسیژن موردنیاز را متقبل شد.
 سید امیر طباطبائیان، مدیر انرژی و سیالات فولاد مبارکه نیز در توضیح این توافق گفت: فولاد مبارکه متقبل شده است تا آخر سال جاری حدود 860 تن مایع اکسیژن تولید و به بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تحویل دهد.

در ناحیۀ فولادسازی فولاد مبارکه انجام شد؛
بومی سازی کلیدهای برق قدرت کوره‌های قوس الکتریکی و پاتیلی
با همت و تلاش کارشناسان فولاد مبارکه و با همکاری شرکتهای سازندۀ داخلی، کلیدهای قدرت 72.5 کیلوولت کورههای قوس الکتریکی و 36 کیلوولت کورههای پاتیلی که در شرایط تحریم با صرف مبالغ قابلتوجهی   ارز   و   از محل واردات تهیه میشد، در سایۀ الطاف الهی بومیسازی شد و با موفقیت مورد بهرهبرداری قرار گرفت.

رئیس برنامه ریزی، کنترل، نگهداری و تعمیرات ناحیۀ فولادسازی و ریخته گری مداوم فولاد مبارکه با بیان مطلب فوق و در خصوص نقش این کلیدها گفت: وظیفۀ کلیدهای قدرت در کوره های قوس و کوره های پاتیلی، قطع و  وصل تغذیۀ الکتریکی است و به تبع آن برقراری به موقع جریان الکتریکی در کوره جهت ایجاد قوس الکتریکی و انجام عملیات ذوب و قطع به موقع جریان الکتریکی، به عملکرد صحیح این کلید بستگی دارد. به نحوی که عملکرد نامناسب این کلیدها علاوه بر توقفات سنگین کوره و عملیات ذوب، باعث بروز خسارت به سایر تجهیزات جانبی نظیر ترانسفورماتورها (ارزشمندترین تجهیز کوره های قوس)، برق گیرها و دیگر تجهیزات فشارقوی تا پست برق واقع در توزیع برق نیز می گردد.


عباس محمدی با تأکید بر اینکه 16 عدد کلید 63 کیلوولت روی کوره های قوس و 4 عدد کلید 36 کیلوولت روی کوره های پاتیلی از سالها قبل توسط شرکت های سازندۀ خارجی تولید و نصب شده بود، افزود: تعداد کلیدزنی زیاد این کلیدها ایجاب می کند که به طور منظم پل های کلید و قطعات زیرمجموعۀ آن جهت اورهال اساسی یا جایگزینی خرید و تأمین شود، ولی در سالهای اخیر به دلیل تحریم های ظالمانه و عدم امکان خرید کلید از سازندۀ اصلی یا جایگزینی از طریق سایر سازندگان معتبر خارجی، ادامۀ تأمین کلید و زیرمجموعه های آن جهت اورهال اساسی، با مشکلات عدیده ای روبه رو شد. ضمن اینکه سازندۀ اصلی خارجی از چند سال پیش با شرکت های بزرگتر ادغام شده و تیپ اصلی هم تولید نمی شود؛ ازاینرو نگرانی های بسیار زیادی ایجاد شده بود.


وی در تشریح فرایند بومی سازی این کلیدهای خاص اظهار داشت: با توجه به شرایط موجود و با پیگیری مستمر واحدهای عملیاتی ناحیۀ فولادسازی و مدیریت های بومی سازی و خرید، فاز ارزیابی با برگزاری جلسات فنی متعدد و همچنین بررسی های لازم برای انطباق شرایط کلید با موقعیت موردنظر انجام گرفت و تغییرات موردنیاز شامل نیازمندی های سازه، باس بار، اتصالات، سیم کشی‌ها و سیگنالینگ و تغییر مسیر کلیۀ داکت ها و... استخراج و در نهایت پروسۀ ساخت از طریق سازندۀ داخلی آغاز شد.


رئیس برنامه ریزی، کنترل، نگهداری و تعمیرات ناحیۀ فولادسازی و ریخته گری مداوم فولاد مبارکه درخصوص نحوۀ تست این کلیدها اظهار داشت: پس از ساخت و تست موفقیت آمیز کلید در آزمایشگاه شرکت سازنده و حمل آن به فولاد مبارکه، فازبندی مراحل نصب و راه اندازی کلید انجام شد و با توجه به آماده سازی های ذکرشده، مونتاژ و بهره برداری کلید در کوتاهترین زمان و با حداقل توقف کوره صورت گرفت و کلید با موفقیت در مدار بهره برداری کوره قرار داده شد.


محمدی در خاتمه گفت: مایۀ مباهات است که با حمایتهای بی دریغ مدیریت ناحیه، همت و تلاش کارکنان تعمیرات کوره های قوس، کوره های پاتیلی و پیگیری های دفتر فنی تعمیرات فولادسازی در کنار همکاری و مشارکت واحدهای مهندسی قطعات و تجهیزات، تولید کوره های قوس و کوره های پاتیلی، خرید قطعات یدکی، بومی سازی، تعمیرات مرکزی، تعمیرگاه مرکزی و شرکت پارس سوییچ تمامی این زحمات به بار نشست و در سال جهش تولید برگ زرین دیگری به افتخارات فولاد مبارکه افزوده شد.
 
 


مدیر ایمنی، بهداشت و محیط زیست فولاد مبارکه خبر داد:
شاخص های ایمنی فولاد مبارکه در بالاترین سطح جهانی
مدیر ایمنی، بهداشت و محیط زیست فولاد مبارکه گفت: خوشبختانه با عملکرد بسیار خوبی که طی فرایند آموزش و ارتقای دانش نیروی انــسانی به دســت آمده و همچنین با به کارگیری حداکثری دستورالعمل های ایمنی و همکاری همۀ همکاران در این زمینه، فولاد مبارکه در بسیاری از زمیــــنه ها ازجـــــمله بهبـــود شاخــــص های ضـــریب تـــکرار و شـــدت حوادث، نسبت به سایر فولادسازان جهان عملکرد درخشانی داشته است و در بالاترین سطح قرار دارد.

حسین مدرسی فر در همین خصوص افزود: خوشبختانه تأکید و راهبرد مدیریت شرکت در خصوص ارتقای هرچه بیشتر ضریب ایمنی کارکنان و تجهیزات شرکت مؤثر واقع شده و طبق آنچه نمودارها و گزارش های جهانی  (WORLD  STEEL) نشان می دهند، شرکت فولاد مبارکه در سال 98 و طی 3 ماه ابتدای سال جاری با «ضریب تکرار» 0.8 نسبت به سایر فولادسازان بهترین عملکرد را داشته است.


وی در تشریح وضعیت شرکت در زمینۀ «ضریب شدت حوادث» که بزرگی حوادث را نشان می دهد، تصریح کرد: در این زمینه نیز شرکت به عدد 0.01 دست یافته است و از این حیث نیز در دنیا بی نظیر است.
مدیر ایمنی، بهداشت و محیط زیست فولاد مبارکه خاطرنشان کرد: رسیدن به این نقطه از ایمنی در سایۀ تأکید مدیریت ارشد سازمان بر مقولۀ ایمنی کارکنان، تلاش جمعی مدیریت و کارکنان در همۀ سطوح، آموزش و به کارگیری دستورالعمل ها و همچنین با یادگیری از سایر شرکت های جهان حاصل شده است.

وی در توضیح عملکرد شرکت در زمینۀ مدیریت ویروس کرونا در شرکت نیز گفت: فولاد مبارکه در هفت محور برای مقابله با این ویروس برنامه ریزی و اقدام کرده است: تشکیل ستاد به دستور مدیرعامل شرکت؛ فرهنگ سازی و اطلاع رسانی و آموزش؛ شناسایی، غربالگری و بیماریابی به عنوان رمز موفقیت سازمان نسبت به سایر سازمان ها؛ اقدامات پیشگیرانه و بهداشتی، بازرسی و کنترل اقدامات در حال انجام؛ نظارت بر حسن انجام کارهای بهداشتی و مددکاری های اجتماعی و روانی که در حوزۀ کارکنان و خانواده های محترم ایشان و کنترل هایی که هنگام ورود و خروج میهمانان، بازدیدکنندگان و رانندگان ناوگان حمل بار شرکت انجام می شود.
 مدرسی فر با اشاره به اینکه با شیوع مجدد ویروس کرونا در جامعه، در شرکت فولاد مبارکه نیز تدابیر به روز و کارآمدتری در نظر گرفته شده است، اظهار داشت: از  آنجا که ایمنی کارکنان برای مدیریت شرکت از اهمیت خاصی برخوردار است، راهنمای شرکت در این مسیر، سازمان بهداشت جهانی است و همواره از رهنمودهای آن بهره مند شده ایم. به همین سبب خوشبختانه در اثر اجرای این پروتکل ها، وضعیت شرکت قابل قیاس با سایر سازمان های مشابه نیست و توانسته ایم ضمن استمرار و تداوم تولید از نیروی انسانی شرکت هم به نحو مطلوب محافظت کنیم.در مجامع عمومی شرکت های سرمایه گذاری توسعۀ معادن و فلزات و  گل گهرصورت گرفت؛
شناسایی حدود 1500 هزار میلیارد تومان سود نقدی برای فولاد مبارکه

در جریان برگزاری مجمع عمومی عادی سالانۀ شرکت سرمایه گذاری توسعۀ معادن و فلزات بیش از هزار میلیارد تومان سود نقدی و در مجمع عمومی عادی سالانۀ شرکت معدنی و صنعتی گلگهر نیز بیش از 440 میلیارد تومان سود سرمایه گذاری برای فولاد مبارکه شناسایی شد.

مرتضی شبانی، مدیر امور مجامع شرکت فولاد مبارکه با اعلام این خبر افزود: در مجمع عمومی عادی سالانۀ شرکت گلگهر سیرجان که روز دوشنبه ۱۶ تیرماه در محل همایش های سالن وزارت کشور برگزار شد، ضمن تقسیم 90 تومان سود به ازای هر سهم، مبلغ ۴۴۰ میلیارد تومان سود سرمایه گذاری نیز برای فولاد مبارکه شناسایی شد.

وی گفت: در این مجمع پس از انتخاب هیئت رئیسه، در ابتدا ملارحمان مدیرعامل شرکت، گزارش عملکرد شرکت از رشد 3 درصدی تولید کنسانتره (۱۵ میلیون تن) در سال ۹۸ و رشد ۴ درصدی تولید گندله (۱۲ میلیون تن) را ارائه کرد و همچنین از کسب رتبۀ اول در تولید کنسانتره و گندله توسط شرکت معدنی گلگهر خبر داد.

شبانی با اشاره به جایگاه ویژۀ این شرکت در تولید محصولات معدنی در کشور گفت: این شرکت در سال ۹۸ مبلغ ۸ هزار میلیارد تومان در طرح های توسعۀ شرکت سرمایه گذاری کرده و انتظار می رود این مبلغ در سال ۹۹ تا دو برابر افزایش یابد.

مدیر امور مجامع شرکت فولاد مبارکه با تأکید بر اینکه فولاد مبارکه با داشتن ۱۰ درصد سهام این شرکت یکی از کرسی های هیئت مدیرۀ آن را در اختیار دارد، گفت: از مبلغ ۱۳۴ تومان سود خالص هر سهم این شرکت، مبلغ ۹۰ تومان سود نقدی تقسیم و مقرر شد پرداخت سود نقدی به سهامداران حقیقی در اسرع وقت و کمتر از یک ماه آینده پرداخت شود.
 گفتنی است این مجمع در خاتمه با انتخاب مؤسسۀ حسابرسی بهراد مشار به عنوان حسابرس اصلی و روزنامۀ دنیای اقتصاد به عنوان روزنامۀ کثیرالانتشار به کار خود پایان داد.

شناسایی بیش از هزار میلیارد تومان سود نقدی در مجمع عمومی عادی سالانۀ شرکت سرمایه‌گذاری توسعۀ معادن و فلزات
به گزارش خبرنگار فولاد، مجمع عمومی عادی سالانۀ شرکت سرمایه گذاری توسعۀ معادن و فلزات نیز روز پنجشنبه 19 تیرماه با حضور بیش از ۷۵ درصد از سهامداران در سالن تلاش تهران برگزار شد.
در این مجمع که ریاست آن را رضا یزدخواستی از طرف شرکت فولاد مبارکه بر عهده داشت، پس از ارائۀ گزارش مبسوط از فعالیت هیئت مدیره توسط دکتر الستی، مدیرعامل این شرکت، و قرائت گزارش حسابرس، صورت های مالی آن به تصویب رسید.

بنابر تصمیمات این مجمع، از ۷۱۱ ریال سود هر سهم مبلغ ۶۰۰ ریال سود نقدی بین سهامداران توزیع شد که با توجه به مالکیت ۴۱ درصدی شرکت فولاد مبارکه در این شرکت، بیش از هزار میلیارد تومان سود نقدی در حساب های شرکت فولاد مبارکه شناسایی شد.

 گفتنی است در سال ۹۸ از محل سود نقدی شرکت های سرمایه پذیر بیش از ۲ هزار و  ۵۰۰ میلیارد تومان سود نقدی شناسایی شده است که حدود ۱۲۰ ریال به  ایپیاس  شرکت اضافه میکند.
همچنین قابل ذکر است درآمد شرکت سرمایه گذاری توسعۀ معادن و فلزات از بابت سرمایه گذاری در سایر شرکت ها از 2 هزار و 53 میلیارد تومان به2 هزار و 710 میلیارد افزایش یافت. همچنین با توجه به رشد بازده شرکت های زیرمجموعۀ شرکت توسعۀ معادن و فلزات ،سهام این شرکت از سال گذشته تا تاریخ برگزاری مجمع حدود ۴۷۶ درصد رشد قیمت داشته که این موضوع خبر بسیار خوبی برای سهامداران این شرکت است.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha