ايران در بهداشت باروري در جنوب آسيا رتبه نخست را کسب کرد

۱۳۸۶/۰۲/۱۰ - ۰۰:۰۰ - کد خبر: 3004
ايران در بهداشت باروري در جنوب آسيا رتبه نخست را کسب کرد
مادو بالائت مدير عامل انجمن تنظيم خانواده در جنوب آسيا بهباشگاه خبرنگاران گفت: انجمن تنظيم خانواده در جنوب آسيا براي هر يک از برنامه هاي پنج گانه خود يکي از کشورهاي عضو را انتخاب کرد که ايران براي فعاليت در مورد ايدز برگزيده شد و براساس اين برنامه ريزي بنا شد مرکز عالي ايدز در ايران تأسيس شود که تأسيس اين مرکز يکي از اهداف سفر مدير عامل انجمن تنظيم خانواده جنوب آسيا به ايران بود.
وي افزود: در مرکز عالي ايدز بايد تبليغات وسيع و تحقيقات ابتدايي در مورد ايدز انجام شود و همچنين اطلاعات دقيق جمع آوري و در مورد ايدز سياست دقيق و خوبي وجود داشته باشد.
وي تصريح کرد:دولت ايران سياست خوبي را در مورد ايدز دنبال مي کند و انجمن نيز موظف به پشتيباني از دولت است.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
1.81002s, 18q