اولین تصاویر از زلزله ۵.۵ ریشتری امروز هرمزگان

1.66316s, 19q