در حالی که سخت به نظر می رسد اما حیاتی است که خود مراقبتی را یک اولویت بدانیم. ضرورت این مساله صرفا به خاطر خود مددکار نیست بلکه باید اطمینان حاصل کرد که مددکار بهترین پشتیبانی ممکن را از خودش، خانواده اش ، مددجو ها و جامعه خواهد داشت.

راهنمای خود مراقبتی در مددکاران اجتماعی در بحران کرونا

سلامت نیوز-*دکتر جواد طلسچی یکتا: در حالی که سخت به نظر می رسد اما حیاتی است که خود مراقبتی را یک اولویت بدانیم. ضرورت این مساله صرفا به خاطر خود مددکار نیست بلکه باید اطمینان حاصل کرد که مددکار بهترین پشتیبانی ممکن را از خودش، خانواده اش ، مددجو ها و جامعه خواهد داشت.

اکنون در اینجا به نکاتی چند در باب خود مراقبتی اشاره خواهیم کرد.

راهنمای خود مراقبتی فردی:

  • به صورت روزانه، حال خود را چک کنید: از خود بپرسید:" آیا امروز حال من خوب است؟" اگر جواب منفی است، دلیل آن را بیابید و اگر به تغییر یا حمایتی نیاز است، آن را انجام دهید. این روش می تواند یک عمل روتینِ مفید باشد که کمک می نماید تا سلامتی خود را در شرایط پاندمی کووید 19 کنترل کنید.
  • از این که به خود وقت استراحت، مرخصی بدهید، غفلت نکنید: با این عمل اطمینان می یابید که به اندازه کافی استراحت کرده اید تا به خوبی از خود و دیگران مراقبت کنید.
  • اعمال روتین روزانه را نظیر سرگرمی های در خانه، ورزش، گفتگو با دوستان و خویشاوندان و خواب کافی را فراموش نکنید: ایجاد تعادل بین کار و زندگی مساله مهمی است که شما را در ادامه ی راه پشتیبانی از