حق سرانه درمان فرزندان چهارم به بعد بیمه شدگان تامین اجتماعی تعیین شد

۱۳۸۶/۰۳/۱۳ - ۰۰:۰۰ - کد خبر: 4243
حق سرانه درمان فرزندان چهارم به بعد بیمه شدگان تامین اجتماعی تعیین شد

به گزارش سلامت نیوز به نقل از مهر، بر اساس دستور اداری مورخ 8/3/86 حوزه فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی و به موجب تصویب نامه مورخ 7/6/85 هیات وزیران، میزان حق سرانه درمان فرزندان چهارم و به بعد تمامی بیمه شدگان و مستمری بگیران بازنشسته و از کار افتاده کلی معادل 38905 ریال تعیین شده و این سازمان تمامی واحدهای اجرایی خود را موظف به اخذ حق سرانه درمان مورد اشاره و دریافت مابه التفاوت متعلقه کرده است.

بر اساس این گزارش، برای فرزندان چهارم و به بعد تمامی بیمه شدگان اجباری و همچنین مستمری بگیران بازنشسته و از کارافتاده کلی که از تاریخ 1/7/85 مشمول حق سرانه درمان اعلام شده (ماهیانه 38905 ریال) شناخته شده اند، ما به التفاوت متعلقه از تاریخ مذکور به بعد محاسبه و نیز ادامه آن بر اساس مبلغ یاد شده از سوی این سازمان دریافت می شود.

همچنین در خصوص بیمه شدگان اختیاری نیز که از تاریخ 1/8/85 (موضوع بند " 23 " بخشنامه 651 امور فنی بیمه شدگان) در زمره بیمه شدگان اختیاری سازمان تامین اجتماعی قرار گرفته اند به لحاظ حق سرانه درمان فرزندان چهارم و به بعد از تاریخ شروع بیمه ، مشمول مبلغ تعیین شده (ماهیانه 38905 ریال) است.

بر اساس این گزارش، آن دسته از بیمه شدگان اختیاری که قبل از اجرای بخشنامه اخیر الذکر با نرخهای 12،14،18 و 21 درصد تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی بوده و از تاریخ 1/1/86 (موضوع بند " 32" بخشنامه ذکر شده) با شرایط و ضوابط مقرر در این بخشنامه تطبیق وضعیت یافته اند از تاریخ یاد شده ( 1/1/86) به لحاظ حق سرانه درمان فرزندان چهارم و به بعد ، مشمول حق سرانه درمان (ماهیانه 38905 ریال) است و در این مورد دریافت مابه التفاوت متعلقه و ادامه آن در ماههای آتی بر اساس رقم مذکور ، ضروری اعلام شده است.
 

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
3.96862s, 20q