رخنه حامیان تراریخته‌ها در وزارتخانه متولی تولید غذا و متولی جنگل‌های ایران

رخنه حامیان تراریخته‌ها در وزارتخانه متولی تولید غذا و متولی جنگل‌های ایران

9 دي 1398

پاییز 96 علیرغم مخالفت و هشدار پنجاه تن از استادان دانشکده های منابع طبیعی کشور با انتصاب خلیل آقایی به سمت ریاست تشکیلات متولی منابع طبیعی ایران، اما وزیر وقت جهاد کشاورزی به هشدار کارشناسان توجه نکرد و آن انتصاب نادرست، عواقب پرهزینه ای را هم برای منابع طبیعی و جنگل های کشور و هم برای شخص وزیر و جناب رییس سازمان جنگل ها به بار آورد.
7.02268s, 15q