کدام مواد غذایی باعث خواب‌آلودگی می‌شوند؟

کدام مواد غذایی باعث خواب‌آلودگی می‌شوند؟

3 مرداد 1396

خواب‌آلودگی پس از صرف غذا تا حد زیادی بر اثر غذاهایی که می‌خوریم، ایجاد می‌شود و راحت‌ترین راه‌حلش یک چُرت کوتاه ده تا 15 دقیقه‌ای است که البته خیلی اوقات امکانپذیر نیست، اما می‌توانید با تغییراتی کوچک در انتخاب‌های غذایی خود از شدت این خواب‌آلودگی بکاهید.
8.31509s, 15q