با عناصراستخوان ساز دینه از چارچوب بدن محافطت کنیم

۱۳۹۸/۱۲/۰۴ - ۱۴:۱۸ - کد خبر: 289708
با عناصراستخوان ساز دینه از چارچوب بدن محافطت کنیم

سلامت نیوز: پوکی استخوان یا استئوپروز طبق تعریف انجمن ملی بهداشت یک اختلال اسکلتی است که بیشتر در دوران کهنسالی بروز می‌کند و ویژگی بارز آن کاهش استحکام استخوان بوده و فرد را در معرض خطر شکستگی قرار می‌دهد. در شرایط کمبود مواد معدنی مانند کلسیم، منیزیم، زینک و ویتامین D در رژیم غذایی، بدن این کمبود را از بافت‌های استخوانی می‌گیرد و این کار در طول زمان باعث فقر استخوان‌ها از لحاظ مواد معدنی و در نتیجه پوکی استخوان می‌گردد. همچنین با بالا رفتن سن تخریب بافت استخوانی بیش از ساخت آن می‌شود و با گذشت زمان در دوران کهنسالی و در خانمها در دوران یائسگی این عارضه بروز می‌کند.

كلسيم يك عنصر معدني ضروري و داراي گستره وسيعي از نقشهاي بيولوژيك ميباشد. علاوه بر نقش عمـده در سـاختار استخوان و دندان، كلسيم در انقباض عضلاني، هدايت عصبي، ضربان قلب، انعقاد خون، ترشـح غـدد، توليـد انـرژي و تنظـيم عملكرد ايمني و بسیاری موارد ديگر ايفاي نقش می كند. كلسيم به طور عمـده در اسـتخوانهـا و دنـدانها بـه شـكل تركيب كلسيم فسفات هيدروكسي آپاتيت يافت مي شود. بـيش از % 99تمامي كلسيم بدن در استخوانهـا و دنـدان هـا يافـت مي شود كلسيم 1% تا 2% وزن كل بدن بزرگسالان را تشكيل ميدهد.

کلسيم داراي فعاليت ضد پوكي استخوان ميباشد. همچنين ممكــن اســت فعاليــت ضــد ســرطاني، ضــد فــشار خــون وهيپوكلسترولميك داشته باشد. عدم دريافت كافي كلسيم منجر به كاهش توده استخواني وپوكي استخوان مي گردد. نتـايج برخي مطالعات نشان ميدهد كه کلسیم ممكن است ريسك سرطان كولو ركتال را نیز كاهش دهد. مكمل ياري با كلسيم، تكثيرمخاط و در نتیجه ریسک سرطان کولون را كاهش ميدهد.

علاوه بر آن، مكمل كلسيم داراي بيـشترين اثـر در كـاهش فـشار خـون سيستوليك، در افراد دچار افزايش فشار خون ميباشد. البته جذب کلسیم وابسته به فعاليت شكل فعال ويتامين D ( 1و 25دي هيدروكسي D3) ميباشد.

ویتامین D كيفيـت جـذب كلـسيم را بهبود ميبخشد و در جذب فسفر از روده ي باريك موثر است. كمبود ويتامين D با مينراليزاسيون ناكافي و يا دمينراليزاسيون اسـكلت مـشخص مـيشـود. مينراليزاسـيون ناكافي اسكلت عامل ريكتز ( Rickets) در كودكان است. ويتامين Dتحت نام فاكتور آنتـي راشـيتيك نيـز شـناخته مـيشـود. دمينراليزاسيون اسكلت در بالغين ميتواند منجر به استئومالاسي شود. كمبود ويتامين Dدر بالغين در نهايت با استئوپورز همـراه است. اين مسئله به دليل افـزايش جبرانـي در توليـد هورمـون پاراتيروئيد است كه منجر به تجزيه استخوان خواهد شد.

انتظــار مــيرود دريافــت مكمــل ويتــامين Dاز اســتئوپورز و شكستگيهاي استخوان در افراد مبتلا به شكل مخفي كمبـود ويتامين جلوگيري كند. همچنين ويتامين Dميتواند در درمان استئوپورز القا شده با كورتيكواستروئيدها از طريق تحريك جذب كلسيم از روده ي باريك و مهار ترشـح آن و نيـز مهـار ترشـح هورمون پاراتيروئيد سودمند باشد.

منيزيوم نیز يك الکترولیت ضـروري دیگر در تغذيـه انـسانهـا ميباشد كه عملكردهاي بيولوژيكي بسيار وسيعي دارد. وجود منیزیم براي انجام فرآيندهاي بيولوژيكي اصـلي ماننـد توليد انرژي سلولي، توليد نوكلئيك اسيدها و پروتئينها و كنترل سردردهاي ميگرني ضروري است. اين ماده همچنين در پايداري الكتريكـي سـلولها، حفـظ تماميت غشا، انقباض عضلات، هدايت عـصبي و تنظـيم تـون عروقي و برخي موارد ديگر اهميت دارد.

منيزيوم ميتواند از پوكي استخوان (استئوپورز) جلوگيري كند . منيزيوم متابوليسم مواد معدني و ماتريكس را در استخوان تحت تأثير قرار ميدهد. تخليه ي منيزيوم ميتواند باعـث توقـف رشد استخوان، استئوپني و افزايش شكنندگي استخوان شود. كمبـود محتـواي منيزيوم منجر به تشكيل كريستالهاي معدني بيشتر و بزرگتر دراستخوان ميشود كه اين كريـستالها نـسبت بـه كريـستالهاي بيشكل (آمورف) شكننده تر هستند.

زینک (روی) همچنین ماده معدنی دیگری است که در تمام ارگانها، بافتها، مايعات و ترشحات بدن موجود اسـت. نزديـك بـه %90از كـل زینک بـدن درعضله اسكلتي و استخوان يافت ميشود. نتایج مطالعات انجام شده نشان می دهد که مکمل یاری با زینک می تواند سبب تسریع در ترمیم شکستگی های استخوانهای دراز در بیماران گردد. زینک با تاثیر بر فعالیت هورمون سوماتومدین C که توسط هورمون رشد در کبد ترشح می شود، باعث ایجاد بافت غضروفی و استخوانی شده و عامل موثری در رشد بدن است . برخي ادعا ميكنند زینک اثرات حفاظتي براي سيستم عصبي دارد و ممكن است در افسردگي مفيد باشد و برخي ديگر پيـشنهاد مـيكننـد ممكن است زینک به عنوان ماده ضد پيري بـه كـار رود. نتـايج مختلفي از كاربرد زینک در پنوموني كودكان و پيشگيري و بهبود علايم سرماخوردگي، تطابق دید در تاریکی و فعالیت بویایی و چشایی نیز وجـود دارد.

مجتمع صنایع دینه ایران این چهارترکیب ضروری را به شکل قرصهای کلسیم منیزیم زینک د دینه که جهت کمک به جلوگیری و درمان پوکی استخوان نقش بسزایی ایفا می کنند، تهیه وبه بازار عرضه نموده است. این فرآورده شرکت دینه مناسب برای افرادی است که از طریق رژیم غذایی کلسیم، زینک، منیزیم و ویتامین د3 کافی دریافت نمی کنند، افرادی که در معرض کافی تابش نور خورشید نیستند، خانمهای باردار و شیرده (زینک موجود در این فرآورده در رشد و پرورش جنین موثر بوده و مانع از زایمان زودرس می گردد). نوجوانان بخصوص دختران جوان، خانمها در دوران قبل و بعد از یائسگی، افراد مسن جهت جلوگیری از پیرچشمی، افرادی که مبتلا به اسهال های مزمن هستند، افراد مبتلا به سرماخوردگی جهت افزایش مقاومت طبیعی بدن و نیز افرادی که دچار اختلال در حس چشایی هستند. قرص کلسیم منیزیم زینک د شرکت دینه ایران یک مکمل غذایی مفید و دارای ترکیبی از تمام مواد معدنی ضروری برای حفظ استحکام بافت استخوانی است که می تواند روزانه 1 الی 2 عدد با یک لیوان آب و همراه با غذا مصرف شود. این فرآورده فاقد عوارض جانبی است و در مقدار توصیه شده به خوبی تحمل می گردد.

قابل تهیه در دارو خانه های سراسر کشور

www.dinehiran.ir

info@dinehiran.ir

تلفن مشاوره:02161018 داخلی3

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
7.64846s, 20q