وقتی در مورد ماسک‌ زدن صحبت می‌کنیم، اولین سوالی که باید به آن پاسخ دهیم این است که اصولا هدف از این کار چیست؟ جلوگیری از ورود ترشحات به دستگاه تنفسی یا ایجاد امنیت روانی برای افراد؟ تحقیقات نشان می‌دهد در مناطقی که استفاده از ماسک اجباری شده شیوع ویروس کرونا کنترل بیشتری داشته است. دکتر رسولی‌نژاد، متخصص بیماری‌های عفونی می‌گوید: «با وجود تاکید بسیار به لزوم استفاده از ماسک بسیار دیده شده که مردم بدون ماسک یا با استفاده ناصحیح از آن در اماکن عمومی حضور پیدا می‌کنند.

ماسک‌ها،راه نجات مردم از کرونا

سلامت نیوز:وقتی در مورد ماسک‌ زدن صحبت می‌کنیم، اولین سوالی که باید به آن پاسخ دهیم این است که اصولا هدف از این کار چیست؟ جلوگیری از ورود ترشحات به دستگاه تنفسی یا ایجاد امنیت روانی برای افراد؟ تحقیقات نشان می‌دهد در مناطقی که استفاده از ماسک اجباری شده شیوع ویروس کرونا کنترل بیشتری داشته است. دکتر رسولی‌نژاد، متخصص