مدیرکل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت با بیان اینکه:« کشور ایران جزو کشورهایی است که کمتر از پنج درصد دچار ناامنی غذایی است.»درباره برنامه های وزارت بهداشت برای افزایش سرانه مصرف شیر و لبنیات در کشور گفت:« پیشنهادی که برای دولت داریم این است که بخشی از یارانه ای که به قند و شکر و روغن داده می شود به شیر و لبنیات سوق پیدا کند.»

ناامنی غذایی در کشور کمتر از پنج درصد است/پیشنهاد اختصاص یارانه به شیر

سلامت نیوز:  دکتر زهرا عبداللهی در نشست خبری با خبرنگاران به صورت ویدئوکنفرانسی به مناسبت روز جهانی